sobota 21. srpna 2004

XI. setkání čs. válečných letců v Jindřichově Hradci

Oslavy „60. výročí bitvy nad Jindřichohradeckem“

Program: Pietní akt u Památníku letců na Nábřeží Ladislava Stehny v J. Hradci, autogramiáda čs. válečných letců. Slavnostní vernisáž výstavy „Bitva nad Jindřichohradeckem“ v Muzeu Jindřichohradecka. Návštěva objektů 153. záchranného praporu v J. Hradci.

Foto pořadatelů a hostů akce s čs. válečnými letci. (Druhý zleva, mezi ženami) pplk. Jiří Benda, (čtvrtý zleva) plk. JUDr. Lubomír Úlehla, dále stíhač RAF a „Tobrúcká krysa“ ze severní Afriky plk. Milan Malý z Českých Budějovic, (druhý zprava) gen. Ing. František Fajtl s chotí Hanou a Jiřina Úlehlová.

Mistrovský snímek kolegy z Klubu historie letectví v J. Hradci Michaela Šafránka zachycující portrét legendy čs. válečného nebe ze západní i východní fronty gen. Ing. Františka Fajtla. Jako autor řady napínavých a pro mladé generace poučných knih nenechal zapomenout na osudy svých bojových druhů i poválečných psanců totalitního režimu. Pane generále, díky!

Váleční letci krátce před zahájením pietního aktu u Památníku letců v J. Hradci. (Sedící zleva) pplk. Ing. Vladimír Paleček, plk. Stanislav Mikula, plk. Milan Malý, plk. Jaroslav Hofrichter, gen. Alois Šiška, gen. Ing. František Fajtl, plk. JUDr. Lubomír Úlehla, pplk. Alois Dubec a gen. Miroslav Štandera.

Rozlučková fotografie krátce před odjezdem čs. válečných letců z J. Hradce. (Zleva) mjr. Bohumil Svoboda, poválečný vojenský letec, velký fanda a pomocník Sdružení čs. zahraničních letců. V bílém saku npor. Jaroslav Bém, předválečný vojenský letec, čestný člen Klubu historie letectví v J. Hradci, dále plk. Stanislav Mikula, paní Mikulová, plk. František Müller, Ladislav Zima, syn válečného pilota z J. Hradce plk. Rudolfa Zimy, pplk. Alois Dubec, v zákrytu Marie Černá, Naďa Těšínská, plk. Zdeněk Těšínský, poválečný vojenský pilot, plk. Petr Uruba, plk. Milan Malý, gen. Ing. František Fajtl, plk. JUDr. Lubomír Úlehla, plk. Emil Boček, plk. Jaroslav Hofrichter.

Vždy elegantní pánové (zleva) gen. Miroslav Štandera a starosta města J. Hradec Ing. Karel Matoušek. Toto „Setkání“ začalo deštivě, ale i přes nepřízeň počasí vše dopadlo ke spokojenosti hostů akce.

Gen. Fajtl se s námi a s J. Hradcem přijel rozloučit i přes svůj úctyhodný věk 92 let. Jedná se o jednu z posledních fotografií v J. Hradci tohoto báječného muže s věčně usměvavýma očima a pevným stiskem ruky stíhače.

Válečný pilot a spisovatel gen. Ing. František Fajtl s letcem 311. čs. bombardovací perutě a stíhačem u Svobodných Francouzů plk. JUDr. Lubomírem Úlehlou.

Plk. JUDr. Lubomír Úlehla často mluvil za Sdružení čs. zahraničních letců na „Setkáních“ v J. Hradci. Až do své smrti byl také hlavním řečníkem nad rakví svých bojových druhů. Byl to opravdový Mistr mluveného slova!

/Pozn.: Snímky budu dodány po úpravě fotogalerie/

Napsal Vladislav Burian, tisk, přečteno 302712x


© 2008 KLUB HISTORIE LETECTVÍ | Všechna práva vyhrazena