Památník letců

Oslavy 28. října u Památníku letců v Jindřichově Hradci

V pátek 28. října se již popatnácté uskutečnily u Památníku letců na nábřeží Ladislava Stehny v Jindřichově Hradci oslavy státního svátku Dne vzniku samostatného Československa. S naším Klubem historie letectví jsme rádi, že se právě toto místo stalo trvalou součástí zmíněných oslav. I když jsme si s kolegy vědomi, že samotný památník konkrétně se vznikem naší republiky nesouvisí ani nenese jména našich spoluobčanů, jenž položili za budoucí Československo své životy, přesto si myslíme, že s tímto státním svátkem bezesporu souvisí. Důvodů je hned několik. Památník letců byl slavnostně odhalen právě 28. října a to v roce 2000. Odhalení se ujal předválečný vojenský letec Jaroslav Bém starší, žijící v Jindřichově Hradci, který byl skutečným velkým vlastencem. Kamennou skulpturu, z čelní strany v podobě britského stíhacího letounu Spitfire, vytesali vlastníma rukama dva kolegové z našeho Klubu, kteří do mrákotínské žuly vtiskly myšlenku vlastenectví. Také proto zde Klub každoročně koná jednu ze zastávek pravidelných srpnových „Setkání čs. válečných a poválečných letců“. Během nich jste se zde mohli setkat s desítkami letců, včetně takových osobností válečného nebe, jako byli generálové František Fajtl, František Peřina, Alois Šiška a Miroslav Štandera, plukovníci Lubomír Úlehla, Petr Uruba, Milan Malý a mnozí další. V letošním roce zde naše válečné letce RAF zastupoval generál Emil Boček a plukovník Alois Dubec. Všichni tito muži ve slušivých modrých uniformách byli nejen velkými vlastenci, ale také pokračovateli tradice bojovníků za existenci samostatného Československa. Právě z výše uvedených důvodů jsme rádi, že se u Památníku letců setkáváme nejen 28. října a během „Setkání letců“, ale také 8. května u příležitosti oslav Dne vítězství. Za podporu významu myšlenky vytesané do Památníku letců a pravidelně zde pořádané pietní oslavy, děkujeme za celých patnáct let především vedení města Jindřichův Hradec a velení 44. lehkého motorizovaného praporu, ale také řadě místních sdružení a zájmových spolků. Děkujeme také těm, kteří se zde zúčastnili letošních oslav 28. října. Snad jediným, dlouhodobým stínem pořádaných pietních akcí, je malá účast občanů našeho města nad Vajgarem a především pak mladých lidí. (Vladislav Burian)

===============================­==========================

PAMÁTNÍK LETCŮ V JINDŘICHOVĚ HRADCI motto: Od bájného Ikara k budoucím českým pilotům raketoplánů

Památník letců byl slavnostně odhalen 28. října 2000. Od té doby se stává toto místo každoročně dějištěm pietních aktů (8.května a 28.října). U památníku se odehrávají pravidelná srpnová „Setkání čs. válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci“. Zřízení památníku inicioval Klub historie letectví Jindřichův Hradec, jehož členové navrhli podobu a také jej vlastnoručně vytesali z mrákotínské žuly. Skulptura představuje z jedné strany křídlo bájného Ikara; z druhé strany křídlo válečného britského stíhacího letounu Spitfire, na nichž během II. světové války bojovalo mnoho československých pilotů v řadách Královského letectva (RAF); z profilu připomíná tvarem dřevěnou vrtuli letounu průkopníka české aviatiky Ing. Jana Kašpara, který své poslední veřejné vystoupení uskutečnil 28. července 1912 právě v Jindřichově Hradci. V roce 1936 uspořádala v Jindřichově Hradci místní odbočka Masarykovy letecké ligy první letecký den. Sportovně se zde začalo létat v listopadu 1937, a to z iniciativy Karla Práška a Josefa Bednáře st. Ihned po válce začal působit zdejší Aeroklub, v roce 1946 byl uspořádán první poválečný letecký den. Aeroklub vychoval stovky výborných civilních a vojenských pilotů, včetně několika dopravních, ale také leteckých a parašutistických reprezentantů Československa i pozdější České republiky. V městě nad Vajgarem se narodil válečný pilot, účastník bitvy o Francii a bitvy o Británii, posléze instruktor RAF v Kanadě, in memoriam plukovník Rudolf Zima. Památník je věnován rovněž americkým účastníkům bitvy nad Jindřichohradeckem z 24. srpna 1944, jednoho z největších vzdušných střetnutí nad Protektorátem Čechy a Morava. Monument má připomínat všechny spojenecké letce, kteří napomohli vítězství ve II. světové válce, a také uchovat odkaz československých letců všech generací. O zachování odkazu slavné československé aviatiky se od svého založení v červenci 1990 stará Klub historie letectví Jindřichův Hradec. Členové tohoto zájmového sdružení pořádají od roku 1994 pravidelná „Setkání čs. válečných letců v Jindřichově Hradci“ a od roku 1995 zahraniční expedice, na nichž dokumentují osudy a hroby našich válečných letců. V roce 2008 bylo z jejich iniciativy zřízeno v obci Deštná nedaleko zámku Červená Lhota Letecké muzeum, jehož expozice nadále spravují.

Pozorný návštěvník Památníku letců si dozajista povšimne jeho okolí. Poté co vichřice v létě 2013 vyvrátila tři nedaleko stojící stříbrné smrky, navrhlo vedení města Jindřichův Hradec rozsáhlou úpravu celého prostranství. V srpnu 2013 byl nejprve vybudován kamenný přístup ke „křídlu“, v červnu roku 2014 následovalo doplnění květinové výzdoby. Při úpravě okolí Klub navrhl půdorysně vyznačit motiv podobající se monumentu bitvy o Británii v anglickém Folkestone. V našem případě jsou tři listy vrtule tvořeny květinami a okrasnými travinami, která je roztočena pásy kamenných kružnic. Věříme, že toto místo zůstane i pro budoucí generace důstojnou součástí našeho města a bude stále připomínat dlouholetou slavnou historii letectví spjatou s Jindřichovým Hradcem. (více informací: www.khl-jhradec.cz) (Vladislav Burian)

Napsal Vladislav Burian, tisk, přečteno 37381x


© 2008 KLUB HISTORIE LETECTVÍ | Všechna práva vyhrazena