Setkání válečných letců

XXIII. setkání čs. válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci

V sobotu 27. srpna 2016 připravil Klub historie letectví Jindřichův Hradec v pořadí již „XXIII. setkání čs. válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci“. Akce proběhla za významné podpory především ze strany vedení města Jindřichův Hradec, Muzea Jindřichohradecka, místního 44. lehkého motorizovaného praporu a Aeroklubu, včetně Ministerstva obrany ČR – odboru pro válečné veterány. Na Setkání dorazili čs. váleční a poválení letci, včetně jejich rodinných příslušníků a fanoušků letectví z celé České republiky i ze Slovenska. Mezi bezmála sto hosty byla také Hana Ludikarová, manželka čs. válečného letce RAF (britské Královské letectvo) generála Marcela Ludikara, příslušníka legendární čs. 311. bombardovací perutě, která na akci přicestovala z Velké Británie, a její syn Petr, jenž přiletěl z Kanady. Akce byla zahájena v 10 hodin v kostele sv. Jana Křtitele, kde hosty za město Jindřichův Hradec přivítal místostarosta Bohumil Komínek, ředitel Muzea Jindřichohradecka Jaroslav Pikal a předseda Klubu Vladislav Burian. Následně zazněly v podání JH Swing bandu skladby nedávné i z II. světové války, včetně nejslavnější písně z období války, Vejvodovy „Škoda lásky“. Krátce před polednem se v kostele uskutečnila autogramiáda hostů akce, kdy k nejvzácnějším úlovkům patřily podpisy válečných letců generála Emila Bočka, plukovníka Aloise Dubce a pilota – kosmonauta plukovníka Oldřicha Pelčáka. (Plukovník Dubec obdržel 28. října 2016 během oslav Dne vzniku samostatného Československa na Pražském hradě z rukou prezidenta Miloše Zemana Řád Bílého lva, vojenské sekce, II. stupně.) Od 12 hodin proběhl pietní akt u Památníku letců na nábřeží Ladislava Stehny, kde mimo položení květin, minuty ticha a české státní hymny, zazněly z úst vojenského kaplana nadporučíka Drahomíra Frübauera a Vladislava Buriana jména bezmála sedmi desítek československých a amerických válečných letců, kteří v letech 1994 až 2016 navštívili akce pořádané Klubem historie letectví Jindřichův Hradec. Pietní akt byl zakončen průletem dvou letounů hradeckého Aeroklubu. Členové Aeroklubu a Klubu historie letectví pozvali generála Bočka, plukovníka Dubce a plukovníka Pelčáka na hradecké letiště, aby jim ukázali město nad Vajgarem a pohádkový zámek Červenou Lhotu z ptačí perspektivy. Poté hosté přijali pozvání podplukovníka Igora Jaška, velitele 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec, k návštěvě hradeckého vojenského cvičiště. Zde jako každoročně probíhalo neformální setkání, včetně pořízení společné památeční fotografie. V letošním roce si Klub historie letectví připravil na vojenském cvičišti pro své hosty překvapení v podobě vystoupení folklorního souboru Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou. Celodenní program byl zakončen v podvečer odjezdem hostů do svých domovů a příslibem opětného setkání v Jindřichově Hradci v srpnu 2017. Sobotní akci předcházely pieatní akty, které se uskutečnily v den 72. výročí letecké bitvy nad Jindřichohradeckem. Dne 24. srpna 1944 byly krátce po poledni sestřeleny a na území našeho regionu se zřítily tři americké bombardovací letouny B-24 Liberator z 15. USAAF, zároveň jedenáct něměckých stíhacích strojů Messerschmitt Bf-109 a Focke Wulf Fw-190. Klub historie letectví odhalil všem třem spojeneckým osádkám pamětní deseky, a to v roce 1991 „vlčické osádce“ na hřbitově sv. Ondřeje u Strmilova, v roce 1999 v Číměři a v srpnu 2014 „lomské osádce“ v Člunku. Jako hlavní pořadatelé akce si ve středu 24. srpna 2016 připomněli členové Klubu historie letectví Jindřichův Hradec, za účasti důstojníků 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec a členů Klubu výsadkových veteránů Jindřichův Hradec, spojenecké oběti tohoto vzdušného střetnutí. Pietní akt odpořilo také vedení města Strmilov, zastoupené starostou Jaromírem Krátkým. (Vladislav Burian)

Jak vznikla tradice „Setkání čs. válečných letců v J. Hradci“

Prvopočátek všeho je nutné hledat již v druhé polovině 80. let 20. století, kdy v pražské restauraci „Plzeňský dvůr“ nedaleko Letné probíhaly vždy první středu v měsíci neoficiální středeční večerní „setkání“ čs. válečných letců. Na kus řeči se zde scházívali takové legendy, jako byl Karel Šeda, Josef Vopálecký, Miroslav Jiroudek, Antonín Štanc, Ladislav Snídal, Antonín Vendl, Petr Uruba, Alois Šiška, Zdeněk Procházka, Ladislav Sitenský a řada dalších. Mezi letci již tehdy sedávali také mladí fandové aviatiky, jako například Zdeněk Hurt, Jiří Rajlich, Jiří Sehnal či Vladislav Burian (rodák ze Studené, tehdy student FF UK Praha). Hodně blízkým mi byl především Karel Šeda, který mě po náhodném setkání na schůzce pražských „vysloužilých“ svazarmovských letců vzal na neoficielní setkání čs. válečných letců v Plzeňském dvoře. Pan Šeda se mi stal postupně strýcem a tím zároveň součástí mé rodiny, protože byl dokonce tak laskavý a šel mi na rozdíl od mého vlastního táty na slavnostní promoci v pražském Karolinu. Tím pro mě definitivně skončil studentský pobyt v Praze a my si s Karlem Šedou slíbili, že se budeme příležitostně vídat i nadále. Vždyť z Prahy do J. Hradce, kde jsem už pracoval v Okresním muzeu jako archeolog, je stejně daleko jako z J. Hradce do Prahy. A tak se i stalo.

Důležitým historickým mezníkem všechny další organizované aktivity byl 17. listopad 1989. Díky tomu jsme mohli s pár stejnými nadšenci letectví (František Šindler, Vladislav Burian, Aleš Novák, Petr Pokorný a krátce poté Miroslav Sehnal) založit v červenci 1990 Klub historie letectví v J. Hradci. Nikdo z nás však tehdy netušil, kolik zajímavých lidí budeme mít tu čest během následujících let osobně poznat.

Klubovou činnost jsme zahájili v srpnu 1990 spoluautorskou výstavou s tehdejším jindřichohradeckým Okresním muzeem nazvanou „Českoslovenští letci na západní frontě“ a s říjnovou besedou s plk. Karlem Šedou a plk. Miroslavem Jiroudkem. Jejich poutavé vyprávění si vyslechlo téměř sto pozorných posluchačů. Tehdy jsme se také s K. Šedou domluvili, že nám pomůže s kontakty na další své kolegy a kamarády válečného nebe. V červnu 1992 však Karel Šeda zemřel a tím naše plány upadly na nějakou dobu v zapomnění. I přesto jsme se s kolegy dál věnovali dokumentaci osudů čs. válečných letců a zároveň událostem vztahujícím se k letecké bitvě nad Jindřichohradeckem z 24. srpna 1944.

V souvislosti s těmito aktivitami jsme ve spolupráci s Obecním úřadem ve Strmilově 24. srpna 1991 odhalili na hřbitově sv. Ondřeje pamětní desku osádce B-24 Liberator sestřelené v bitvě nad Jindřichohradeckem u Vlčic. Jednou z našich dalších akcí byla výstava „Letecká válka“, kterou v září 1993 v soběslavském muzeu slavnostně zahájili plk. Jiří Doležal a plk. Jaroslav Taudy. O dva měsíce později se v J. Hradci uskutečnila beseda s válečnými piloty plk. (později gen.) Janem Romanem Irvingem a plk. Petrem Urubou, v prosinci pak naše pozvání přijal navrátilec z emigrace, legendární stíhač plk. (později gen.) František „Rinope“ Peřina. Všechno to byly mimořádně zajímavé a poutavé akce. Přesto jsme stále přemýšleli o možnosti přivítat v našem městě nad Vajgarem více čs. válečných letců najednou. Postupem času tak vznikla myšlenka, ze které se zrodila tradice „Setkání čs. válečných letců v Jindřichově Hradci“. Příprava akce byla směřována na srpen 1994 u příležitosti 50. výročí letecké bitvy nad Jindřichohradeckem. Samotnému čtyřdennímu programu předcházela v jindřichohradeckém muzeu mimořádně úspěšná výstava válečných fotografií Ladislava Sitenského spojená s besedou. Následujícího „I. setkání“ se zúčastnilo téměř čtyřicet válečných letců, jejich manželek a vdov po letcích, kteří si naše krásné město hned napoprvé oblíbili. Postupně tak přibývalo ročníků „Setkání“, ale zároveň ubývalo mužů ve slušivých modrých uniformách. Bohužel, mnozí z nich už do J. Hradce nikdy nepřijedou …

Během dosavadních patnáci „Setkání“ naši vzácní hosté poznali řadu krásných a zajímavých míst nejen v samotném J. Hradci, ale také v jeho okolí. Váleční letci si měli možnost například prohlédnout jindřichohradeckou městskou kapli sv. Máří Magdaleny, Muzeum Jindřichohradecka se světoznámými Krýzovými jesličkami, unikátní renesanční rondel, černou kuchyni, legendu sv. Jiří a kapli sv. Ducha v místním Státním hradu a zámku, farní kostel Nanebevzetí P. Marie a Ateliéry tapisérií spol. s. r. o. Pro naše hosty byl do J. Hradce přistaven ze Železničních opraven a strojíren a. s. v Českých Velenicích zrenovovaný slavnostní prezidentský vagón T. G. Masaryka. Opakovaně také přijali pohostinnost místní 72. záchranné a výcvikové základny Územní obrany, později reformované na 153. záchranný prapor v J. Hradci, zúčastnili se tří leteckých dnů pořádaných zdejším Aeroklubem. Od roku 2001 se naši hosté každoročně účastní pietního aktu u klubáky zhotoveného Památníku letců na nábřeží rybníku Vajgar, zároveň navštívili nejznámější místa dopadů amerických a německých letounů sestřelených v bitvě nad Jindřichohradeckem. Při této příležitosti se také zúčastnili odhalení pamětní desky osádce B-24 Liberátor v Číměři. U Strmilova jsme navštívili hřbitov sv. Ondřeje, kde byly do roku 1946 uloženy ostatky devíti členů americké posádky B-24 Liberator. Naši hosté si prohlédli „pohádkový“ vodní zámek Červenou Lhotu a navštívili závod Obal Rozkoš a.s., kde pro účastníky Setkání od roku 1999 pět let vznikaly „pamětní letecké plechy“.

V uplynulých letech se na Jindřichohradecku představila řada čs. válečných letců. Mimo výše uvedené besedy s válečnými letci se další uskutečnily v Dačicích, kde vzpomínali plk. (později gen). Alois Šiška a plk. Jaroslav Hofrichter. V J. Hradci gen. Miroslav Štandera, plk. Jan Říha, plk. Jaroslav Hofrichter, plk. Antonín Vendl a plk. Emil Boček, v Třeboni plk. Josef Jedlička s plk. Antonínem Zajícem, v Kardašově Řečici pak plk. Alois Konopický.

Během dosavadních „Setkání čs. válečných letců v Jindřichově Hradci“ akci navštívilo téměř sto osobností předválečného, válečného i poválečného nebe. V letech 1996 a 1999 se akce zúčastnili dokonce i američtí letci Virgil A. Leverett, Charles R. Skinner, Elton W. Ankney a Thomas R. Monacelli z osádky B-24 Liberator „Little Gismo II“ sestřelené 24. srpna 1944 nedaleko Číměře. Navigátor této osádky, Robert L. Weinberg, navštívil J. Hradec samostatně v květnu 2000. Pozvání přijal i John Elliott, jehož předci pochází ze Stajky u J. Hradce, který v letech 1943 až 1945 létal jako první pilot na bombardovacím B-29 Superfortress v Tichomoří. V roce 1998 z Anglie na Setkání přijel gen. Marcel Ludikar s chotí. Ta nás se svým synem Petrem, žijícím v Kanadě, navštívila i v roce 2008 a přivezla jako dar do letecké expozice v Deštné manželovu sváteční uniformu z 50. let 20. století. Nerad bych také zapomněl na řadu manželek válečných letců, které doprovázely do J. Hradce své milované muže a jsme velice rádi, že nám zůstaly nakloněny i když zůstaly samy. Omlouvám se, že prozatím neuvedu všechny, ale rád bych prozatím vzpomněl Vlastu Šiškovou, Hanu Fajtlovou, Jiřinu Úlehlovou, Věru Doležalovou, Alžbětu Hofrichterovou, Marii Hrubou, Naďu Těšínskou a řadu dalších.

Z mírového období to byla řada vojenských letců, žáků válečných pilotů, kteří často obdobně jim byli v 50. letech perzekuováni. Asi už si nedokážu vzpomenout na všechny, ale určitě chci zmínit svého dlouholetého kamaráda plk. Zdeňka Těšínského, jindřichohradečáky Radislava Janotu a předválečného vojenského letce, čestného člena našeho klubu, npor. Jaroslava Béma staršího. Mladší generaci pak zastával náš kamarád plk. Zdeněk Jenyš, který se dlouhá léta staral o zájezdy Sdružení čs. zahraničních letců, v posledních letech pak i další klubový kamarád čs. pilot – kosmonaut plk. Ing. Oldřich Pelčák.

Velice si vážíme toho, že řada čs. válečných letců z nejrůznějších koutů Čech a Moravy opět přislíbila svoji účast na „XVI. setkání“. Připravovaná akce se bude konat u příležitosti 65. výročí bitvy nad Jindřichohradeckem v sobotu 29. srpna 2009.

Napsal Vladislav Burian, tisk, přečteno 19940x


© 2008 KLUB HISTORIE LETECTVÍ | Všechna práva vyhrazena