Sbírky a archiv KHL

Tak jako většina zájmových klubů a soukromých letecko-vojenských muzeí se náš Klub historie letectví zaměřil především na sbírky trojrozměrného charakteru, dále na staré fotografie a dokumenty, na audio i video nahrávky a další. Soupis těchto sbírkových předmětů vzniká v současné době v rámci detailní dokumentace exponátů vystavených v Leteckém muzeu v Deštné. Součástí expozice jsou dále dlouhodobé zápůjčky především ze soukromé sbírky např. Petra Pokorného, Ing. Dvořáka, kolegů ze Slavičína či Aeroklubu v J. Hradci.

Bezesporu k nejhodnotnějším sbírkovým předmětům patří směrovka z německého válečného letounu Heinkel He-219 Uhu, jediná svého druhu v Evropě, dále tlaková kyslíková nádoba z letounu Spitfire Mk. V, ve kterém 5. 5. 1942 zahynul u belgického města Ypres stíhací pilot 312. čs. perutě Sgt. Karel Pavliík. Ve sbírkách klubu je také několik fragmentů z britské stíhačky Hurricane Mk. I, ve kterém v roce 1941 havaroval v Anglii stíhací pilot 312. čs. perutě P/O Tomáš Vybíral. Exkluzivními artefakty jsou také fragmenty z bombardovacího letounu B-24 Liberator „PP-Y“, který se zřítil 1. 1. 1945 na ostrově Hoy na Orknejích. V jeho troskách tehdy zahynula celá osmičlenná osádka 311. čs. perutě. Klub získal v srpnu 2008 darem dvě kovová táhla ze stíhacího letounu La-5 FN, ve kterém zahynul 7. 10. 1944 por. Bohumil Mráz poblíž slovenské obce Krahule. Početnou a velice zajímavou kolekcí sbírkového fondu jsou artefakty z amerických a německých letounů sestřelených v bitvě nad Jindřichohradeckem 24.8.1944 či havarovaných na území našeho regionu v období II. světové války.

Další aviatické sbírky představují průřez především čs. vojenským, sportovním a dopravním letectvím od první republiky po nedávnou současnost (hlavně kolekce exponátů ze základy AČR v Náměšti nad Oslavou, z Aeroklubu v J. Hradci a materiály letecké společnosti ČSA). Mezi největší exponáty patří součásti z vojenských stíhacích letounů a vrtulníků, vrtule a další doplňky sportovních letounů, ale také řada uniforem. Doplňkem sbírek je velice zajímavá kolekce plášťů převážně leteckých pum, odborně delaborované munice, leteckých dokumentů ap. K zajímavým exponátům menšího formátu patří např. vyznamenání a pamětní medaile z nejrůznějších období, nášivky, řada upomínkových osobních předmětů od čs. předválečných, válečných i poválečných letců, včetně osobních předmětů od čs. pilota – kosmonauta (náhradníka) Plk. Ing. Oldřicha Pelčáka.

Z fotografií jsou bezesporu nejzajímavější ty z počátku letectví (např. snímek ze skleněné fotodesky aeroplánu v J. Hradci, nejspíše továrníka Emila Bondyho, datovaný cca k roku 1912), dále obrázky letecké a vojenské techniky z období I. republiky, několik set originálů snímků čs. vojáků a především letců z let 1939 – 1945, ale také několik tisíc snímků z doby poválečné až současnosti. K řadě těchto fotografických témat máme i písemné dokumenty, plánky, historické mapy a především u těch z období 1990 až 2008 osobní příběhy.

Jelikož děláme naší zájmovou činnost až po své práci, přestože jsme si vědomi důležitosti a významu celkového zpracování sbírkového fondu našeho klubu i soukromých zapůjčených sbírek, přesto právě tato naše činnost bude patřit k tzv. „běhu na dlouhou trať“. Soupis exponátů a jejich základní charakteristiku však časem najdete i na těchto webových stránkách.

V závěru tohoto textu mi dovolte vyslovit prosbu či žádost KHL směrovanou především na sběratele a majitele jakýchkoliv leteckých či vojenských předmětů o možnost jejich zápůjčky či nejlépe získání darem do našich klubových sbírek. Veškeré tyto exponáty budu nejen řádně opatřeny smlouvou a zapsány do sbírek našeho klubu, ale budou zde v případě souhlasu jmenovitě představeni zapůjčitelé či dárci, včetně uvedení této informace v expozici Leteckého muzea v Deštné. Budeme také velice rádi za případnou možnost alespoň okopírování jakýchkoliv snímků s leteckou a vojenskou tématikou.

Těšíme se s Vámi na setkání během celého roku 2009 i případnou pomoc s dokumentací naši pestrobarevné národní letecké historie! (VlB)

Napsal Vladislav Burian, tisk, přečteno 27810x


© 2008 KLUB HISTORIE LETECTVÍ | Všechna práva vyhrazena