Pamětní desky, památníky a pietní akty

Pamětní místo Plavsko (okr. J. Hradec) – pietní akt u památníku generál majora Josefa Kholla

Dne 20. září 2008 se u památníku genmjr. Josefa Kholla uskutečnil, v jeho rodné obci Plavsko, pietní akt k uctění památky tohoto vynikajícího velitele 1. pěšího praporu 1. československé brigády 1. čs. armádního sboru v SSSR, který padl v průběhu karpatsko – dukelské operace dne 22. září 1944. Tento pietní akt byl organizován Československou obcí legionářskou – Jednotou Jihočeského kraje ve spolupráci s Obecním úřadem Plavsko a 44. lehkým motorizovaným praporem Jindřichův Hradec.

Kdo byl Josef Kholl: štábní kapitán pěchoty, hrdina ČSSR, generálmajor in memoriam

Narodil se 22. července 1914 v Plavsku. V roce 1915 se rodina odstěhovala z Plavska a již se tam nikdy nevrátila. Dětství Josef Kholl prožil ve Vysoké u Příprami. V letech 1926 – 1933 studoval na reálném gymnáziu v Příbrami, kde také maturoval. Po maturitě nastoupil vojenskou základní službu u dělostřeleckého pluku 2 v Plzni. V průběhu této služby byl vyslán ke studiu školy pro důstojníky lehkého dělostřelectva v záloze, kterou ukončil v roce 1934. V témže roce byl přijat ke studiu na Vojenské akademii v Hranicích, kterou ukončil v roce 1936 jako poručík pěchoty. Po ukončení školy byl přeložen k pěšímu pluku 38 do Berouna. U téhož pluku prožil i mobilizaci v září 1938. Po obsazení zbytku Čech, Moravy a Slezska Němci se zapojil do práce v ilegální vojenské organizaci Obrana národa na Berounsku. V roce 1940, kdy mu hrozilo zatčení gestapem, se rozhodl pro útěk z protektorátu. Po čtyřměsíční anabázi dorazil v červenci 1940 do Palestiny, kde se stal příslušníkem pěšího praporu 11 – Východního. S tímto praporem se v roce 1941 zúčastnil obrany Tobrúku. Po reorganizování tohoto praporu na Čs. lehký protiletadlový pluk 200 – Východní se s ním Josef Kholl zúčastnil obrany přístavu Haifa a opět Tobrúku. V únoru 1943 si kapitán Kholl podal žádost o převelení na východní frontu. Po další anabázi dorazil do Novochoperska, v tehdejším Sovětském Svazu, kde se formovala 1. čs. samostatná brigáda v SSSR. Po ukončení výcviku, před odjezdem na frontu, byl kpt. Kholl pověřen a později jmenován velitelem 1. polního praporu. S praporem se zúčastnil bojů u Kyjeva, Vasilkova, Rudy a Bílé Cerkve. V roce 1944, v průběhu reorganizace 1. čs. samostatné brigády na 1. čs. armádní sbor v SSSR, byl povýšen na štábního kapitána a velel 1. pěšímu praporu 1. brigády. V průběhu karpatsko-dukelské operace se svým praporem bojoval mimo jiné na krvavé kótě 534 a přispěl k dobytí města Dukly. Jeho životní pouť se zakončila dne 22. 9. 1944, kdy v průběhu přesunu z velitelského stanoviště v obci Teodorówka na nové velitelské stanoviště u další krvavé kóty 694, zvané Hyrowa hora, byl v průběhu minometného přepadu, smrtelně zraněn střepinou miny.

1. čs. armádní sbor tak přišel o jednoho ze svých nejschopnějších velitelů. Po ovládnutí Dukelského průsmyku bylo jeho tělo pochováno na čestném pohřebišti v prostoru státní hranice. V roce 1946 byly jeho ostatky převezeny do Rakovníka, kde jsou uloženy v rodinné hrobce. V průběhu dalších let byl Josef Kholl povyšován in memoriam až do hodnosti generálmajora a v roce 1969 byl vyznamenán Zlatou hvězdou hrdiny ČSSR in memoriam.

Válečná Josefa Kholla vyznamenání: 3 x Československý válečný kříž 1939 československá medaile Za chrabrost před nepřítelem československý vojenský Řád bílého lva Za vítězství II. stupně in memoriam československá vojenská medaile Za zásluhy I. stupně in memoriam Zlatá hvězda hrdiny ČSSR in memoriam The Africa Star With 8th Clasp britská pamětní medaile The 1939 – 1945 Star Řád rudého praporu

(autor: mjr. v. z. Bc. Petr Pokovba, vedoucí vzpomínkové akce)


Pamětní místo Český Rudolec (okr. J. Hradec)

Na hřbitově v Českém Rudolci našel místo posledního odpočinku novodobý veterán mjr. in memoriam Bohumil Vávrů, rodák této obce. Kpt. Bohumil Vávrů zahynul společně se svými dvěma kolegy, mjr. Jaromírem Nasavrckým a kpt. Rostislavem Samcem, v průběhu plnění úkolů mise SFOR dne 25. října 1998. Všichni tři našli svou smrt v troskách vrtulníku Mi-17 u hercegovinského města Tomislavgrad, při zpátečním letu z bosenského města Gornji Vakuf do chorvatského Splitu. Kpt. Bohumil Vávrů byl posmrtně povýšen do hodnosti mjr. in memoriam. Při příležitosti 10. výročí této smutné události uspořádala Jihočeská krajská organizace Sdružení válečných veteránů ČR ve spolupráci s 24. základnou dopravního letectva Praha – Kbely, Obecním úřadem Český Rudolec a 44. lehkým motorizovaným praporem Jindřichův Hradec dne 25. října 2008, na hřbitově v Českém Rudolci, pietní akt k uctění památky mjr. in memoriam Bohumila Vávrů a jeho dvou kolegů.

Pamětní místo Dačice (okr. J. Hradec)

Na Novém hřbitově v Dačicích je pohřben novodobý veterán ppor. in memoriam Václav Martínek, který tragicky zahynul 13. ledna 1994 při dopravníMartínek nehodě při plnění úkolů mise UNPROFOR. Stalo se již tradicí, že Jihočeská krajská organizace Sdružení válečných veteránů ČR ve spolupráci s Městským úřadem Dačice a 44. lehkým motorizovaným praporem (dříve s 153. záchranným praporem, zrušeným k 1. 10. 2008) Jindřichův Hradec pořádá v předvečer Dne válečných veteránů pietní akt k uctění památky ppor. in memoriam Václava Martínka a symbolicky k uctění památky všech veteránů, účastníků bojů za svobodu a demokracii v obou světových konfliktech a novodobých veteránů, účastníků mírových, humanitárních a riskantních operací.

(autor: mjr. v. z. Bc. Petr Pokovba, vedoucí vzpomínkových akcí)

Napsal Vladislav Burian, tisk, přečteno 21245x


© 2008 KLUB HISTORIE LETECTVÍ | Všechna práva vyhrazena