Letecké muzeum v Deštné (okr. J. Hradec)

STRÁNKY MUZEA – http://muzeum.khl-jhradec.cz/


Dokument z autorské dílny kolegy z KHL Aleše Hazuky vytvořený pro Jihočeský kraj

Slavnostní otevření:

V sobotu 30. srpna 2008 krátce po 10 hodině jsme v Deštné (14 km severně od J. Hradce a pouhé 3 km východně od pohádkového zámku Červená Lhota) slavnostně otevřeli Letecké muzeum, po Dačicích druhé na Jindřichohradecku. Na jeho vzniku se podíleli členové jindřichohradeckého Klubu historie letectví a Město Deštná, za výrazné finanční podpory Jihočeského kraje. Významnou pomoc muzeu poskytlo několik majitelů soukromých sbírek, jakož řada sponzorů z jihočeského regionu.

Oficiálního otevření se zúčastnilo několik stovek lidí. Prvními návštěvníky byli čs. váleční letci a jejich manželky, kteří na jih Čech zamířili na jubilejní „XV. setkání čs. válečných letců v J. Hradci“. Tato setkání jsou každoročně pořádána u příležitosti výročí letecké bitvy nad Jindřichohradeckem z 24. srpna 1944. V čele veteránů byl tehdy 89-letý generál Miroslav Štandera z Plzně, účastník bitvy o Francii a bojů nad Velkou Británií i okupovanou Evropou, dále plukovníci Emil Boček, Jaroslav Hofrichter, Alois Dubec, podplukovníci Vladimír Paleček, Karel Zelený a Jiří Benda, manželky válečných letců Vlasta Šišková, místopředsedkyně Sdružení čs. zahraničních letců 1939 – 1945, dále Hana Fajtlová, Věra Doležalová, Alžběta Hofrichterová, Jiřina Úlehlová, Anna Husmannová a řada dalších. Až z Velké Británie na Setkání a na slavnostní otevření muzea přijela Hana Ludikarová se synem Petrem (trvale žijícím v Kanadě), manželka navigátora 311. čs. bombardovací perutě RAF (britské Královské letectvo) generála Marcela Ludikara, jehož poválečnou uniformu RAF z 50. let 20. století a řadu dalších předmětů, především fotografií, věnovala do Leteckého muzea v Deštné. Neméně početnou skupinu tvořili pováleční vojenští a sportovní letci z celé České republiky, bývalý pilotní žáci našich válečných hrdinů ap.

U vchodu do muzea drželi symbolicky čestnou stráž vojáci nedávno zaniklého 153. záchranného praporu a nově vznikajícího 44. lehkého motorizovaného praporu. Ten začne oficiálně v J. Hradci fungovat od 1. října. Tmavě červené barety nejelitnějších vojsk nahrazují oranžovou barvu, která patřila vojenským záchranářům. Dobové skladby počínaje skladbou „Svítá“ od Jaroslava Ježka (z filmu Tmavomodrý svět) zahrálo žesťové těleso Trumpet Tune pod vedením Ing. Lumíra Rataje. Přítomné hosty akce přivítal předseda Klubu historie letectví v J. Hradci Mgr. Vladislav Burian. Další projevy přednesli: starostka Města Deštná Vilma Szutová, radní Jihočeského kraje a jeden z hlavních pilířů podpory projektu muzea ze strany kraje Ing. František Štangl a senátor Milan Štěch.

Při příležitosti otevření muzea se Klub historie letectví rozrostl o nového člena Miroslava Homolu, který si své místo v Klubu zasloužil odpracováním více než sto padesáti hodin při přípravě letecké expozice. Poté byl pamětní plaketou „Sdružení čs. zahraničních letců 1939 – 1945“ zcela po zásluze odměněn člen KHL Jiří Růžička, který byl hlavním vedoucím týmu realizace letecké expozice. Poděkování však patří všem členům KHL a jejich pomocníkům, organizacím a sponzorům, bez jejichž práce by muzeum nikdy nevzniklo. (VlB)

Aviatici z Deštneska na bojištích 2. světové války aneb proč je muzeum v Deštné:

Lidé se nás pořád ptají, proč tato aviatická expozice není v J. Hradci. Důvodů je hned několik. Především však rozhodl fakt nedostatku vhodných a především bezúplatných prostor, které jsme u nás ve městě nad Vajgarem nedokázali během řady let nikde získat. Jedinou útěchou nechť je skutečnost, že KHL bude v následujících letech připravovat ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka dlouhodobou expozici věnovanou bitvě nad Jindřichohradeckem z 24. srpna 1944 umístěnou v přízemí muzea v J. Hradci. Velký dík za vznik Leteckého muzea patří vedení Města Deštná, které bylo ochotno vstoupit s námi do tohoto projektu. Letecké muzeum do Deštné, dokumentující mimo jiné osudy aviatiků z období 2. světové války, právem patří. Narodil se zde Hugo Dostál, mládí zde prožil Josef Kloboučník, z nedalekého Bořetína pocházel Bohumil Mráz a ve Vicemili žil řadu let před svou smrtí Vladimír Cupák. Právě k oblasti Deštenska se totiž váže nejvíce osobních příběhů aviatiků z Jindřichohradecka, účastníků II. čs. zahraničního odboje. Rotný Hugo Dostál létal v Anglii u 311. čs. bombardovací perutě. Dne 15. června 1942 se jeho letoun nevrátil z operačního letu nad Biskajským zálivem. Štábní kapitán Josef Kloboučník létal u 312. čs. stíhací, poté u 96. a 68. britské noční peruti a jako noční stíhač. Zahynul 22. října 1941. Nadporučík Bohuslav Mráz létal na Spitfiru u 312. čs. stíhací perutě RAF. Dne 1. února 1944 odjíždí se skupinou zkušených aviatiků na východní frontu. V SSSR vznikl 1. čs. samostatný stíhací pluk létající na „Lavočkách“ La-5 FN, který v polovině září 1944 odlétá na pomoc SNP. Mráz byl sestřelen u obce Krahule 7. října 1944, kde také zahynul. Plukovník Vladimír Cupák pocházel z Brna. Létal v Anglii u 311. čs. bombardovací perutě, po dokončení operačního turnusu se časem stal radar-operátorem u 68. britské noční stíhací perutě, čs. letky. Po válce nastoupil v Letecké akademii v Hradci Králové, odkud byl dík politickým změnám propuštěn již 1. března 1948. Začátkem 50. let byl bez rozsudku rok a půl vězněn na Mírově. Od 70. až na počátek 90. let 20. století letech žil ve Vicemili u Deštné. Zemřel 29. září 1993 v J. Hradci.

Stručný popis expozic:

Expozice, kterou připravili nadšenci z Klubu historie letectví Jindřichův Hradec, představuje osudy čs. letců, kteří bojovali za druhé světové války, ale také rozvoj civilní i vojenské aviatiky především české provenience. Výstavní sály, které stavebně z bývalého kina upravilo Město Deštná, se dělí na dvě části. Ve vstupní hale je kopie protiletadlového krytu s dobovými fotografiemi a uniformami. Navazující pietní místnost připomíná jména a životní příběhy všech padlých čs. válečných letců. Místnosti vévodí obří snímek britského válečného hřbitova v jihoanglickém Brookwoodu, kde jsou pochovány desítky československých válečných letců. Pod fotografií symbolicky stojí čs. válečný náhrobek, kolem kterého jsou rozmístěny prstě z jednotlivých hrobů našich letců z období 1939 – 1945 z Evropy. Základ další části expozice tvoří především sbírky klubu, ale také dary či zápůjčky. Návštěvníci mají možnost vidět řadu unikátů, například část letounu Messerschmitt Me-109 zapůjčený od kolegů ze Slavičína na Moravěm, dále motor zapůjčený rodinou Ing. Dvořáka a reduktor z Me-109 K, který byl v dubnu 1945 sestřelen americkým hloubkařem na Českobudějovicku. Dále zde spatříte trosky B-24 Liberatoru PP-Y, v němž 1. ledna 1945 zahynula osmičlenná československá osádka 311. bombardovací perutě na ostrově Hoy na Orknejských ostrovech. Právě tyto exponáty pro muzeum ze své poznávací cesty po Anglii, Skotsku a Orknejských ostrovech v červenci 2008 přivezli klubáci manželé Šafránkovi. Vystavena je také směrovka z He-219 Uhu vyrobená na jaře 1945 v Suchdole nad Lužnicí, která je jediným exponátem svého druhu v Evropě!!! Dále zde jsou exponáty ze zahraničních expedic klubu, jak např. prostřelená tlaková nádobu ze Spitfire Sgt Karla Pavlíka z 313. čs. stíhací perutě, ve kterém zahynul 5. května 1942 nedaleko belgického města Ypres. Rozlehlý bývalý kinosál je věnovaný československému sportovnímu i armádnímu letectví a vojenským tradicím nedávno zaniklého 153. záchranného praporu v J. Hradci, který dlouhodobě spolupracoval s KHL na pořádání „Setkání čs. válečných letců“. K největším exponátům patří sportovní kluzák Šohaj ze sbírek jindřichohradeckého Aeroklubu, řada částí a doplňků ze starých socialistických stíhaček typu MiG-15 a MiG-19 zapůjčených Ing. Petrem Pokorným, součásti z letounu Suchoj Su-7 a předměty věnované muzeu s klubem úzce spolupracující 22. leteckou základnou AČR v Náměšti nad Oslavou či rodinami čs. válečných letců. Vystavena je také řada předmětů z osobních sbírek členů KHL Vladimíra Vondrky, Vladislava Buriana, Františka Šindlera a řady dalších. Přislíbeny jsou však i dary či zápůjčky od dlouholetých spolupracovníků KHL (např. Plk. Ing. František Hlavnička – legendární vojenský stíhací pilot MiGů; Plk. Ing. Oldřich Pelčák – pilot a účastník kosmického programu v bývalém SSSR; Mjr. Václav Hoda – vojenský letecký mechanik; Věra Doležalová – manželka čs. válečného letce 311. čs. perutě RAF, Karel Garhofer – dlouholetý náčelník Aeroklubu v J. Hradci; Olga a Jan Knoblochova /Kamarýtova/ – dcera a syn slavného předválečného a poválečného leteckého instruktora; manželé Ing. Hana a Ing. Stanislav Babčanovi – dopravní piloti ČSA a řada dalších). V projekčním sále pro 60 lidí se budou promítat historické i současné filmy s leteckou tematikou, jejichž nabídku doplní filmy dokumentární, pořízené členy Klubu historie letectví během svých 13 zahraničních expedic či během dokumentační práce mapující příběhy čs. letců. Většina materiálů pochází z autorské dílny kolegy z KHL Aleše Hazuky, mj. redaktora České televize.

Letecké muzeum v Deštné má nadregionální význam. Lze tedy očekávat, že přiláká řadu zájemců a přispěje k dalšímu rozvoji cestovního ruchu v této části našeho kraje. Právě válečným letcům mnoho dlužíme, a tak aviatická expozice je i skromným poděkováním za jejich statečnost. Také proto si autoři expozice dali do vínku motto parafrází na slavný výrok prvního člověka na Měsíci Američana N. Armstronga: „Letecké muzeum v Deštné je pouze malým krokem pro muzejnictví, ale velkým krokem pro zachování slavného odkazu našich československých válečných letců“.

Členové klubu podílející se na vzniku Leteckého muzea v Deštné:

vedoucí týmu realizace letecké expozice, jednatel klubu: Jiří Růžička; autor textů a plánků v pietní místnosti, místopředseda klubu: Vladimír Vondrka; tvůrce audio části expozice (kina) a historických textů: Aleš Hazuka; autor paneláže dobových fotografií, předseda klubu: Mgr. Vladislav Burian.

Další členové KHL, kteří se velkým úsilím zasadili o realizaci dlouhodobého klubového snu o vzniku leteckého muzea: Zdeněk Krupička, Miroslav Homola, Michael a Hana Šafránkovi, Jaroslav Vagala, František Šindler, Radek Novák, Karel Ludvík, Vladimír Kos, Jan Fanta, Dan Branda, Jaroslav Novák, Vladimír Běhal a Jaroslav Hrůša. Dále: rodina Jiřího Růžičky, Vladimíra Vondrky a Karla Ludvíka; pplk. Ing. v. z. Stanislav Mrvka; Marie Neubauerová, Eva Zdařilová, Karel Garhofer, Petr Pokorný, manželé Ladislava a Jaroslav Ratajovi.

(Celkem bylo ze strany členů a příznivců KHL v muzeu k 1.4. 2009 odpracováno více než tři tisíce hodin manuálních a přípravných prací !!!).

Členové klubu podílející se na rozšíření expozice Leteckého muzea v Deštné:

Radek Novák (ředitel muzea), Jiří Růžička (technický ředitel muzea), Vladimír Vondrka (kurátor sbírek), Zdeněk Krupička, Miroslav Homola, Michael Šafránek, Jaroslav Hrůša, Vladimír Běhal, František Šindler, Vladimír Kos, Vladislav Burian, Karel Ludvík, Jan Fanta.

Déle spolupracovníci KHL: Petr Pokorný st., Petr Pokorný ml., Hana Šafránková, Marcela Ludvíková, Petr Huisl, Václav Hoda, Jana Růžičková, Karel Garhofer, Jiří Dvořák a oddíl plastikových modelářů z J. Hradce.

Dále děkujeme: Vojenskému historickému ústavu z Prahy, Aeroklubu v J. Hradci a v Soběslavi za zápůjčku zajímavých exponátů, Aeroklubu ve Strakonicích za dar zajímavých exponátů.

Za nové a osobní dary či zápůjčky v rozšířené expozici muzea děkujeme: Petru Pokornému, Věře Doležalové, Janě Burianové, manželům Blažkovým, Petru Huislovi, Václavu Hodovi, Karlu Laňkovi, Martinu Pilátovi a řadě členů KHL J. Hradec.

Provoz:

V letošním roce bude muzeum otevřeno od 1. května. Vstupné je 60 Kč/1 osoba, snížené 30 Kč/1 osoba. Hromadné zájezdy je možné objednávat telefonicky na čísle Městského úřadu Deštná: 384 384 231. Z důvodu zabezpečení úspěšného chodu muzea a informovanosti návštěvníků byla zřízena dvě pracovní místa průvodkyň. Zároveň jsou pro návštěvníky k dispozici cizojazyčné texty v němčině a angličtině. leteckemuzeum@destna.cz.

Fotogalerie

J. Hradec (letiště) a Deštná – transport exponátů do budoucího muzea a práce na expozici

Další informace o muzeu:

Napsal Vladislav Burian, tisk, přečteno 56498x


© 2008 KLUB HISTORIE LETECTVÍ | Všechna práva vyhrazena