Spolupráce s institucemi

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI

Klub historie letectví (dále KHL) v J. Hradci dlouhodobě spolupracuje s vedením města J. Hradec, zastoupeným především panem starostou Ing. Karlem Matouškem.

KHL také dlouhodobě spolupracoval se 72. záchrannou a výcvikovou základnou ÚO v J. Hradci, později reformovanou na 153. záchranný prapor v J. Hradci, zastoupenými jejich veliteli Plk. Ing. Vojtěchem Brejžkem, Plk. Ing. Zdeňkem Krubou a v posledních letech především s velitelem praporu a současným externím spolupracovníkem našeho klubu Pplk. Ing. Stanislavem Mrvkou. Po jeho odchodu do penze a zrušení 153. zpr byl vojenský útvar nahrazen 44. lehkým motorizovaným praporem pod velením Pplk. Ing. Romana Náhončíka. Ve spolupráci s novým i končícím vojenským útvarem jsme letos uspořádali „XV. setkání čs. válečných letců v J. Hradci“, o což se maximálně zasloužil dočasně zastupující velitel Mjr. Ing. Jaroslav Pešek.

Jsme velice rádi, že naše dlouhodobá přátelská spoluporáce se „Sdružením čs. zahraničních letců 1939 – 1945“ přináší své ovoce. Právě díky našim přátelům pořádáme od roku 1994 v J. Hradci a jeho okolí pravidelná srpnová Setkání čs. válečných letců. Od začátku tyto akce za Sdružení vyřizoval plk. Zdeněk Jenyš, poválečný vojenský letec, v posledních letech je velice pečlivě organizuje paní Ing. Vlasta Šišková, místopředsedkyně Sdružení a manželka legendárního pilota 311. čs. bombardovací perutě gen. Aloise Šišky, to vše za výrazné pomoci poválečného vojenského letce a jednatele Sdružení plk. Ing. Vítězslava Urbáška. Přátelé, moc Vám za důvěru vůči nám děkujeme!

Když jsme se s kolegy v červnu loňského roku vydali na „Expedici Coltishall 2007“, nikdo z nás tehdy netušil, že se na plánované schůzce na hřbitově v Brookwoodu setkáme s pravým česko-britským gentlemannem pplk. Arnoštem Polákem (bývalý příslušník slavné 311. čs. bombardovací perutě), který je dlouholetým jednatelem „Sdružení čs. zahraničních letců 1939 – 1945“ ve Velké Británii. Nejen, že nám pan A. Polák v mnohém poradil, ale také od počátku roku 2008 velmi intezivně pomáhal se vznikem našeho Leteckého muzea v Deštné. Právě díky němu jsme získali řadu zajímavých exponátů a navázali kontakty s příslušníky a rodinami bývalých čs. válečných letců RAF žijících ve Velké Británii. Tyto přátelské aktivity probíhají i v současné době. Ač pozdrav až do oblasti dalekého Albionu, pane podpolukovníku, opradu díky MOC za vše!

Díky společné aktivitě spojené na vzniku Leteckého muzea v Deštné jsme od jara letošního roku navázali úspěšnou a věříme, že i dlouhodobou spolupráci s vedením města Deštná, v jehož čele stojí paní starostka Vilma Szutová.

V souvislosti se vznikem Leteckého muzea v Deštné jsme byli zaštítěni vedením Jihočeského kraje v čele s panem hejtmanem RNDr. Janem Zahradníkem a uvolněným radním JČ kraje panem Ing. Františkem Štanglem.

Díky každoročnímu cyklu přednášek a besed, popř. spoluautorských výstav, KHL dlouhodobě spolupracuje s Muzeem Jindřichohradecka zastoupeným jeho ředitelem PhDr. Jaroslavem Pikalem.

Příkladem praktické spolupráce jsou akce s jindřichohradeckým Aeroklubem, v jehož čele v současné době stojí náčelník Pavel Masař a předseda Pavel Vránek. Mj. Aeroklubem zapůjčený větroň Šohaj je největším exponátem v Leteckém muzeu v Deštné.

Na podzim roku 2007 jsme navázali kontakt s 22. leteckou základnou AČR v Náměšti nad Oslavou. Nejprve v září během odhalení pamětní desky RAFákovi z 311. čs. bombardovací perutě gen. Alexandru Pospíchalovi v Dačicích, kdy jsem vstoupili v první jednání se zástupcem velitele základny Pplk. Ing. Josefem Pospíšilem, poté na jeho podzimní přednášce v J. Hradci. Následně jsme byli pozváni na základnu do Náměště, což považujeme za definitivní a úspěšný start naší spolupráce. Prvotním výsledkem je řada exponátů především ze Suchoje Su-7, které jsou vystaveny v našem Leteckém muzeu v Deštné.

V samotném závěru děkování bych chtěl připomenout dlouholetou úspěšnou spolupráci s řadou médií. Nerad bych na někoho zapomněl, ale ze stálých mediálních patrtnerů našeho KHL děkujeme především Českému rozhlasu České Budějovice (redaktoři Magda Kubínová a Martin Hlaváček), nově pak Českému rozhlasu „Leonardo“ Praha (Naďa Reviláková); České televizi s redakcí v Českých Budějovicích (Aleš Hazuka) a v Táboře (Jiří Bydžovský); Jindřichohradecké televizi s.r.o. (Miroslav Dobeš a Pavel Kofroň); naše poděkování patří i Deníku Jindřichohradecka (Jana Hýbková) a Jindřichohradeckému zpravodaji (Marta Jirků).

(VlB)

Napsal Vladislav Burian, tisk, přečteno 24999x


© 2008 KLUB HISTORIE LETECTVÍ | Všechna práva vyhrazena