sobota 20. srpna 2005

XII. setkání čs. válečných letců v Jindřichově Hradci

Program: Přijetí hostů v kostele sv. Jana Křtitele v J. Hradci, slavnostní koncert. Prohlídka výstavy „Jindřichův Hradec – květen 1945“ v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka. Pietní akt u Památníku letců na Nábřeží Ladislava Stehny v J. Hradci, autogramiáda čs. válečných letců. Návštěva objektů 153. záchranného praporu v J. Hradci.

Další ze série skvostných portrétů pořízených kolegou Michaelem Šafránkem. Tentokrát velice interesantní dáma ve slušivé modré uniformě, plk. Joyce Kadečková – Mžourková, která byla během 2. světové války příslušnicí WAAF (ženský sbor pomocných služeb letectva). Byla manželkou pilota 311. čs. bombardovací perutě Aloise Mžourka (zahynul 16. října 1944). Přestože byla rodilou Angličankou, po válce odešla i se synem do Československa, rodné vlasti svého manžela, kde se časem provdala. Měla mimo jiné velkou zásluhu na vzniku legendárního černobílého filmu „Nebeští jezdci“.

Skupina čs. válečných letců a jejich manželek. (Zleva sedící) Věra Holodová, Věra Krauzová, plk. Joyce Kadečková – Mžourková, plk. Jaroslav Hofrichter, plk. JUDr. Lubomír Úlehla a Věra Doležalová. (Stojící zleva) organizátor zájezdu za Ministerstvo obrany ČR, Alžběta Hofrichterová, plk. Alois Dubec, plk. Stanislav Mikula, Jiřina Úlehlová, pplk. Jiří Benda a Naďa Těšínská.

Pietní akt u Památníku letců v J. Hradci. Za čs. válečné letce se památce zesnulým aviatikům poklonila Vlasta Šišková, manželka zesnulého gen. Aloise Šišky a místopředsedkyně Sdružení čs. zahraničních letců, spolu s gen. Miroslavem Štanderou. Tomu je J. Hradec opravdu velice blízký, protože zde žije rodina jeho sestry.

/Pozn.: Snímky budu dodány po úpravě fotogalerie/

Napsal Vladislav Burian, tisk, přečteno 11647x


© 2008 KLUB HISTORIE LETECTVÍ | Všechna práva vyhrazena