Přehled činnosti KHL za uplynulé roky

Klub historie letectví Jindřichův Hradec v roce 2011

Rok 2011 byl v pořadí již jedenadvacátým v dlouholeté činnosti Klubu historie letectví Jindřichův Hradec (dále Klub), do jehož práce se letos zapojilo dvanáct členů této zájmové organizace. Po celou dobu byla většina akcí pořádána v úzké spolupráci s Muzeem Jindřichohrdecka, kdy mimo přednášek a besed byl vrcholem dosavadní vzájemné spolupráce archeologický výzkum německé stíhačky Fw 190 sestřelené v bitvě nad Jindřichohradeckem 24. srpna 1944 nedaleko Otína. Obdobně létům předcházejícím byl cyklus přednášek a besed pořádán v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici. Na počátku roku uspořádal přednášku Mgr. Vladislava Buriana a Radka Nováka „EXPEDICE BARI 2010“. Cílem bylo ohlédnutí za 11-ti denní 5.800 km dlouhou cestou členů Klubu po lokalitách amerických základen 15. USAAF z bitvy nad Jindřichohradeckem na jihu Itálie v oblasti Foggia a Bari. Druhým tématem bádání pak byla bojiště 2. světové války na Sicílii a ostrově Malta, se zaměřením na základny 600. britské stíhací perutě a osobnost čs. pilota S/Ldr Josefa Hanuše, působícího během války ve Středomoří. Akce se uskutečnila v 28. ledna 2011. V únoru si Klub pozval plk. Ing v. v. Ing. Ladislava Vejvodu (rok narození 1925) z Třeboně, autora publikace i stejnojmenné besedy „LETECKÉ PŘÍBĚHY, JAK JE PSAL ŽIVOT“. Tento dlouholetý vojenský vrchní letecký mechanik představil svoji mravenčí práci vonící luftem a okořeněnou často až neuvěřitelnými zážitky. Beseda proběhla v pátek 18. února 2011. Mimo jiné plk. Vejvoda byl v roce 1968 jedním ze zakladatelů Muzea letectví a kosmonautiky v Praze! Jednou z nejhojněji navštívených klubových přednášek byla „AGENTI, CHODCI A PŘEVADĚČI NA TŘEBOŇSKU V LETECH 1948 – 1955“, která se uskutečnila 25. března. Tématu se ujal Mgr. Libor Svoboda, Ph.D., který velice poutavě, detailně a především zasvěceně vyprávěl o osudech bývalých příslušníků protifašistického odboje jako aktivních účastníků třetího protikomunistického odboje. V březnu si Klub připravil dvě výjezdní přednášky. První přednesl Vladislav Burian, Radek Nováka a Karel Vlk, kteří představili v knihovně v Jarošově nad Nežárkou téma „EXPEDICE BARI 2010“ aneb netradiční ohlédnutí za 11-ti denní cestou po Itálii, Sicílii a Maltě. Zhruba o tři týdny později si na 21. března připravil V. Burian přednášku pro Letecko-historickou společnost v Českých Budějovicích na téma „KLUB HISTORIE LETECTVÍ V JINDŘICHOVĚ HRADCI 1990 – 2010“ aneb Dvacet let spolupráce Klubu historie letectví a Muzea Jindřichohradecka. Autor zde přiblížil sedmnáct „Setkání čs. válečných letců v J. Hradci“, čtrnáct klubových zahraničních expedic, vznik a existenci Leteckého muzea v Deštné, spolupráci s médii, představení televizních dokumentů „Za hroby se lvy“ a „Setkání v nebi“, včetně publikace „Za hroby se lvy“ (I. díl – kontinentální Evropa). Akce se uskutečnila v přednáškovém sále Jihočeského muzea. V pátek 29. dubna přiblížil V. Burian v jindřichohradeckém konferenčním sále muzea téma „KLUB HISTORIE LETECTVÍ V JINDŘICHOVĚ HRADCI 1990 – 2010“ aneb Dvacet let spolupráce Klubu historie letectví s Muzeem Jindřichohradecka. Tím také Klub ukončil přednáškový cyklus prvého pololetí roku 2011. V sobotu 2. dubna byla Klubem zahájena čtvrtá sezona v Leteckém muzeu v Deštné. Během tohoto měsíce byla expozice otevřena pouze o víkendech, od 1. května pak každý den mimo pondělí. Součástí slavnostního zahájení plné sezony pak bylo setkání historických vozidel z období 2. světové války a hraná scénka o pousnu demarkační linie ze západních Čech až do Deštné. Letní sezonu v leteckém muzeu považujeme za velice úspěšnou, protože tuto aviatickou expozici navštívilo téměř 8.000 lidí! O týden později se členové Klubu jako každoročně zúčastnili 8. května oslav „Dne vítězství“ – ukončení II. světové války v Evropě, obdobně pak 28. října Dne vzniku samostatného Československa. Jedním z vrcholů klubové činnosti roku 2011, uskutečněné pod záštitou Muzea Jindřichohradecka, byl již výše zmíněný archeologický výzkum německé stíhačky Fw 190 u Otína. Akce proběhla úspěšně v pátek 13. května mezi 7,30 až 19,30 hodinou, během které byly nalezeny fragmenty téměř z celého Focke Wulfu Fw. Huberta Engsta od JG 300. Jednalo se o svým způsobem průlomový archeologický výzkum bojové letecké techniky, ke kterému došlo po roce 1993 na území České republiky. Zúčastnilo se ho přes dvacet lidí z muzea a Klubu, včetně profesionálního pyrotechnika, redaktora České televize apod. Ve čtvrtek 2. června 2011 se členové Klubu vydali na v pořadí již svoji patnáctou zahraniční expedici. Osmičlenný tým během jedenácti dnů a 4.850 km mapoval bojiště 2. světové války na území Německa, Lucemburska, Belgie a Dánska. Název „EXPEDICE ANDERVERNNE 2011“ dostala podle německé lokality, kde v noci z 15. na 16. září 1941 zahynula šestičlenná osádka naší 311. bombardovací perutě. Výsledkem expedice bylo navázání spolupráce s vedením obce Andervenne a odhalení 15. září 2011 památníku našim zde tragicky zesnulým aviatikům. Od července se rozběhlo po dobu zbývajících měsíců roku naše pátrání po hrobech čs. aviatiků z období 2. světové války pohřbených v Maroku, Egyptě, Libanonu, Kanadě, na Bahamách a Azorských ostrovech. Cílem bylo získat materiály pro připravovaný II. díl publikace „ZA HROBY SE LVY“. Tato zdlouhavá práce nakonec přinesla téměř až na samém sklonku roku kýžené ovoce. Obdobně uplynulým letům patřila akce „XVIII. SETKÁNÍ ČS. VÁLEČNÝCH A POVÁLEČNÝCH LETCŮ V JINDŘICHOVĚ HRADCI“ k dalším vrcholům klubově muzejní činnosti roku. Jedná se o společenskou akci, jejíž tradice v našem městě nad Vajgarem vznikla v srpnu 1994. Na její přípravě se dále podílelo město J. Hradec a místní 44. lehký motorizovaný prapor. Jsme velice rádi, že z posledních žijících aviatiků letos přijali pozvání čs. příslušníci britské RAF plukovníci Emil Boček z Brna a Alois Dubec z Luhačovic, ale také řada manželek mužů ve slušivých modrých uniformách, jako paní Hana Fajtlová, Vlasta Šišková a Jiřina Úlehlová z Prahy, Marie Hrubá z Nové Paky, Růžena Bočková z Brna, Jiřina Malá z Českých Budějovic a Věra Doležalová z Jindřichova Hradce. Mezi legendy poválečného nebe patřili například pilot kosmonaut (náhradník) plukovník Oldřich Palčák z Prahy, excelentní stíhací vojenští piloti plukovníci Jiří Neliba z Plzně, František Hlavnička z Bechyně či Josef Mihule z Prahy, 1. místopředseda Svazu letců ČR plukovník Vítězslav Urbášek († 16.11.2011), zástupci řady letecko-historických klubů z celé naší vlasti, letečtí odborníci a mnozí další. Setkání se uskutečnilo v muzejním kostele sv. Jana Křtitele, kde hosty přivítali starosta města J. Hradec Ing. Stanislav Mrvka a ředitel Muzea Jindřichohradecka PhDr. Jaroslav Pikal. Po hudebním vystoupení Dixieland Jazz Bandu z Telče byly hostům představeny fragmenty německého stíhacího letounu Fw 190 vykopaného během archeologického výzkumu muzea nedaleko Otína. Ve 12 hodin se uskutečnil pietní akt u Památníku letců zakončený skupinovým průletem tří strojů členů místního Aeroklubu, poté následovala prohlídka vojenského cvičiště 44. praporu. Celodenní program v sobotu 27. srpna byl ukončen v 17 hodin společnou pamětní fotografií. Druhé pololetí roku 2011 se neslo v duchu tří hlavních akcí. Několik členů Klubu se podílelo na přípravě i vlastní realizaci nové vznikající expozice „LETECKÁ BITVA NAD JINDŘICHOHRADECKEM“, která byla slavnostně otevřena v Muzeu Jindřichohradecka v Den veteránů 11. 11. 2011. Hojná účast lidí z řady míst České i Slovenské republiky byla dokladem neutuchajícího zájmu veřejnosti o tuto historickou událost z 24. srpna 1944, kdy došlo nad naším regionem k vzdušnému střetnutí mezi americkými a německými aviatiky. Expozice představuje nejen nejnovější archivní poznatky o této bitvě, ale také desítky dobových fotografií, plastickou mapu s místem dopadů jednotlivých sestřelených letounů a především trojrozměrné předměty. Bezesporu k nejzajímavějším patří fragmenty z výzkumem objeveného Fw 190 od Otína. Vernisáže se zúčastnil také Wolfgang Engst žijící v Německu, syn v bitvě sestřeleného německého stíhače, který válku přežil. Výrazný podíl na vzniku expozice mají Ing. Ivo a Bc. Jiří Šaškovi z Prahy. Dne 16. listopadu se za muzeum a Klub zúčastnil V. Burian spolu se starostou obce Novosedly nad Nežárkou Mgr. Filipem Menclem slavnostního in memoriam udělení čestné plakety Dr. Václava Bendy rodáku z Novosedel plk. Václavu Žateckému, válečnému letci 311. bombardovací perutě RAF. Tím byla završena mnohaletá práce na dokumentaci osudů tohoto válečného aviatika, který byl v 50./60. letech 20. století vězněn téměř 16 let v komunistických žalářích. Poslední klubovou akcí roku 2011 pro veřejnost byla přednáška pořádaná pod záštitou starosty města Ing. Stanislava Mrvky, které se proto přesunula z konferenčního sálu muzea do prostor kulturního domu Střelnice. Přednášky „ČTVRTÝ ZE TŘÍ KRÁLŮ“ se 18. listopadu ujal zkušený lektor Karel Ludvík, který během pětihodinového vyprávění představil pohnuté osudy rodiny Peltánovy z Jindřichova Hradce. Gró přednášky však bylo zaměřeno na osobnost historií téměř zapomenutého aktivního účastníka II. domácího odboje četaře Františka Peltána, který vykonával funkci radisty pro účely Tří králů (Balbán, Mašín a Morávek). Přednáška byla také impulsem k jednání vedení města a dalších zainteresovaných složek k posmrtnému povýšení F. Peltána do vyšší vojenské hodnosti a udělení vyznamenání za své významné bojové zásluhy. Zda se tyto představy naplní však ukáže až rok 2012. (VlB)


Klub vznikl 10. července roku 1990 díky pár nadšencům historie letectví a vojenství, kteří se rozhodli společnými silami věnovat dokumentaci nejenom letecké bitvy nad Jindřichohradeckem z 24. srpna 1944, ale také tématům nadregionálním, spojenými především s osudy čs. válečných letců na frontách II. světové války. Během dvaceti let jsme připravili přibližně dvě stě dvacet přednášek a besed v J. Hradci, ale i v řadě míst České republiky, obdobně dvě desítky autorských či spoluautorských výstav (např. J. Hradec, Strmilov, Třeboň, Soběslav, Praha – Kbely, Kovářská apod.). Z našeho pera vzniklo více než tři sta menších či větších leteckých a vojenských novinových článků, také několik studií a příspěvků do sborníků na odborných seminářích, např. o posledním veřejném vystoupení Ing. Jana Kašpara v roce 1912 v J. Hradci (NTM Praha, duben 2010). S reportážemi o KHL jste se mohli setkat také v médiích, především v České televizi, Českém rozhlase, Jindřichohradecké televizi, ale i v TV Nova, TV Prima, Deníku Jindřichohradecka, MF Dnes, Týdeníku Jindřichohradecka, Jindřichohradeckém zpravodaji, Právu, Kurýru apod. Bezesporu nejúspěšnější byly tři příspěvky v Objektivu České televize z autorské dílny kolegy z KHL Aleše Hazuky (srpen 2007) a dokument „Setkání v nebi“ o čs. belgické pilotce Julince Liškové, snoubence válečného stíhače Václava Jíchy, který byl vyhodnocen jako nejlepší příspěvek v Objektivu ČT za rok 2009! Za povšimnutí stál i šestnáctidílný seriál o historii létání „Od Ikara po Remka“ natočený Martinem Hlaváčkem a Vladislavem Burianem pro Český rozhlas Č. Budějovice (říjen 2008/leden 2009).

Z J. HRADCE NA SETKÁNÍ ČS. VÁLEČNÝCH VETERANŮ V ANGLII (Brookwood, neděle 25. října 2009, 13 – 15 hodin)

U příležitosti státního svátku České republiky 28. října se na anglickem hřbitově v Brookwoodu jihozápadně od Londýna uskutečnil v neděli 25. října 2009 pietní akt za účasti čs. veteránů II. světové války žijících v Anglii, jejich rodinných příslušníků a zástupců České a Slovenské ambasády. Krátce po 13 hodině byla nejprve do země uložena v civilní sekci hřbitova po bok svého manžela urna s ostatky major Jiřiny Tonderové, čs. válečné příslušnice Ženského sboru pomocných služeb WAAF v rámci britského Královského letectva RAF. Paní Tonderová byla ženou čs. stíhače Ivo Tondera, který byl sestřelen nad okupovanou Evropou, zajat hitlerovci a následně vězněn v několika zajateckých táborech. Zúčastnil se také tzv. Velkého utěku z tábora Stalag Luft III koncem března 1944, byl opět zajat a vězněn až do sklonku války. Ivo Tonder se vrátil do osvobozené vlasti, avšak jeho i s rodinou vyhnal do nové emigrace únorový komunisticky puč roku 1948. „Jejich rodina utíkala pres Šumavu, ale převaděč byl nejspíše konfident STB a vlákal je cíleně do pasti. Následovaly jejich neuvěřitelné útrapy, včetně odebráni děti, věznění, náročného útěku manželů Tonderových do zahraničí a několikaleté čekání na vydání svých potomků do Anglie.“, vzpomněla na své přátele Hana Ludikarová, žijící v Northwoodu, vdova po generálu Marcelu Ludikarovi, válečném letci 311. bombardovací perutě.

Ve 13.30 hodin se účastnici akce přesunuli do vojenské části hřbitova, která je největší čs. vojenskou válečnou sekcí ve Velké Británii, kde proběhl pietní akt u příležitosti blížícího se státního svátku České republiky. V úvodu byly položeny věnce a květiny u centrálního monumentu se symbolem původní československé státnosti, dvouocasým lvem. Za slovenskou ambasádu promluvil generál major Jozef Dunaj, přidělenec obrany SR ve Velké Británii, poté jednatel Svazu letců svobodného Československa žijících na území britských ostrovů, válečný letec slavné „třistajedenáctky“ plukovník Arnošt Polák. Mezi účastníky akce byl také plukovník Rudolf Čapek, jeden z posledních žijících válečných výsadkářů, pokračovatelů odkazu atentátníků na říšského protektora R. Heydricha, parašutistů Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka. Mimo řady rodinných příslušníků z řad letců, jejich dětí, vnuků, manželek a vdov do Brookwoodu zavítala i malá skupina z České republiky, tři mladí nadšenci aviatiky z Liberce a z J. Hradce Vladislav Burian. Ten se tak po dvou letech vrátil do míst, kde vznikla část filmového dokumentu Klubu historie letectví (dále KHL) pro Objektiv České televize „Za hroby se lvy“. V současné době je členy KHL dokončována stejnojmenná kniha o svých třinácti zahraničních expedicích dokumentujících osudy čs. válečných letců z let 1939 – 1945.

V závěru pietního aktu pronesl velice zajímavý až alarmující názor týkající se čs. válečných letců přidělenec obrany ČR ve Velké Británii plukovník Robert Wágner, „Troufam si říct, ze Angličané si daleko více váži našich lidí, kteří položili za nás život, aby nám umožnili svobodně žít, než lidé u nás doma v České republice“. S touto myšlenkou nezbývá než se ztotožnit či se nad ní přinejmenším zamyslet.

PS: Za možnost navštívit Brookwood a zúčastnit se zmíněného pietního aktu patří můj velký dík paní Haně Ludikarové z anglického Northwoodu a paní Věře Doležalové z J. Hradce, vdově po navigátorovi „třistajedenáctky“ plk. Jiřím Doležalovi. (V. Burian, KHL)

Věčně mladý válečný pilot Miroslav Štandera (Praha, 7. října 2009)

Ve středu 7. října 2009 se v Praze uskutečnila pravidelná měsíční schůze Sdružení čs. zahraničních letců 1939 – 1945, jehož předsedou je generál Miroslav Štandera z Plzně. Tento báječný muž je dobře znám také stovkám lidí z našeho regionu, jelikož se každoročně účastní Setkání čs. válečných letců v J. Hradci a díky místnímu Klubu historie letectví se zde představil na dvou besedách. Osobně mi proto bylo velkou ctí, že jsem se mohl zúčastnit nejen schůze Sdružení, ale zároveň být jedním z gratulantů generálu Štanderovi k jeho neuvěřitelným jedenadevadesátým narozeninám. Narodil se 5. října 1918 v Praze. Pilotem se stal v roce 1936, v červnu 1939 odešel před hitlerovci ilegálně do Polska, 31. července se dostal lodí do Francie. Po vypuknutí války prošel výcvikem a do bojů zasáhl 6. června 1940 v rámci jednotky GC I/6. Po kapitulaci Francie se přesunul do Anglie, kde byl 5. srpna 1940 přijat do RAF – britského královského letectva. Jako stíhací pilot létal u 312. čs. perutě, od 8. února 1944 pak s radar operátorem Karlem Bednaříkem u 68. britské noční stíhací perutě, čs. letky. Po válce se vrátil do rodné vlasti, ale změna politického režimu ho přinutila na více než čtyři a půl desetiletí k opětovné emigraci. Žil v Anglii, v roce 1983 se přestěhoval do Německa, odkud se do Čech trvale vrátil až v polovině 90. let minulého století. Miroslav Štandera je jedním z posledních skutečných válečných letců z let 1939 – 1945 žijících v České republice. Na svůj úctyhodný věk je neuvěřitelně vitální. Osobním postojem k životu a pozitivním přístupem ke každému novému dni je obdivuhodným člověkem, mladším, než řada z nás čtyřicátníků. Je to vlastnost, kterou mu lze jen závidět. Pane generále Štandero, Vážený příteli, hodně štěstí! (V. Burian, KHL)

Setkání s plk. Arnoštem Polákem, čs. válečným letcem z Anglie (Praha, 13. listopadu 2008)

Ve čtvrtek 13. listopadu 2008 se čtyři členové KHL V. Vondrka, V. Burian, plk. A. Polák, M. Homola a R. Novák vydali do Prahy na setkání s jednatelem a mluvčím Svazu letců svobodného Československa ve Velké Británii panem plk. Arnoštem Polákem. Ten přiletěl na pětidenní návštěvu Prahy, kde byla jeho hlavním programem účast na pátečních oslavách 80. výročí založení Svazu letců Československa.

K setkání došlo v hotelu Duo v Praze 8 a to v Leteckém klubu, kde každý měsíc probíhají schůze Sdružení čs. zahraničních letců 1939 – 1945. Po společné prohlídce klubu a zavzpomínání na prvé společné setkání během „Expedice Coltishall“ v čs. vojenském oddělení hřbitova Brookwood v Anglii v červnu 2007, se plk. Polák se členy KHL vydal na prohlídku Leteckého muzea v Praze – Kbelích.

Arnošt Polák je bývalý čs. válečný letec 311. bombardovací perutě RAF. Díky pozvání Ing. Jana Sýkory z muzea ve Kbelích jsme si spolu s panem Polákem nejprve prohlédli expozici z válečného období, posléze další části muzea, včetně hlavní expozice s vystavenými letouny. Především u fotografických panelů se snímky z činnosti „třistajedenáctky“ plk. Polák velice zajímavě a poutavě vzpomínal na své působení u této jednotky. Byl členem osádky Jana R. Irvinga, se kterou se šťastně dožil konce svého operačního turnusu. (Jen pro zajímavost. Arnošt Polák, střelec a radiotelegrafista, svůj první operační let uskutečnil ve Wellingtonu Mk I. dne 18. března 1943 a poslední na B-24 Liberatoru v prosinci 1944. Celkem absolvoval 63 operačních letců v celkové dálce 730 hodin.)

Naše poděkování patří nejen panu plk. Arnoštu Polákovi za ochotu se s námi setkat a strávit společně s námi zhruba čtyři hodiny svého času, ale také panu Ing. Janu Sýkorovi a jeho kolegovi Miroslavu Kholovi z Leteckého muzea ve Kbelích za ochotu se nám věnovat. Pánové, díky! (V. Burian, KHL)

*Koncem ledna 2009 jsme požádali pana plk. Arnošta Poláka, zda by mohl napsat krátkou vzpomínku na naše setkání a celou akci v Praze. Nyní citace jeho upřímných slov: *

„Bylo mi velkou ctí, že jsem byl jako představitel Svazu letců svobodného Československa pozván a mohl se zúčastnit oslav 90. výročí vzniku Československé republiky a Československých vzdušných sil. Měl jsem tu čest oslovit shromáždění v Praze na Valech, kde jsem tlumočil pozdravy čs. veteránů z druhé světové války. Tato slavná událost mi připomněla důležitost zachování demokratických zásad, zahrnující svobodu osobního jednáni a svobodu tisku. Nesmí se při tom však zapomenout, že v první řade je zapotřebí, aby se svobodný lid vždy zachoval dle hesla našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka: PRAVDA VÍTEZÍ !

Navíc mne potěšila příležitost setkat se opět s Vladislavem Burianem a jeho kolegy a spolupracovníky, přáteli z Klubu historie letectví v J. Hradci, dále s panem plk. Ing. Stanislavem Filipem, předsedou Svazu letců České republiky, a mnoho jinými. LETU ZDAR! Arnošt Polák, plk. v. v.“


Klub historie letectví v roce 2009

Klub historie letectví (dále KHL) v J. Hradci existuje ve městě nad Vajgarem od července 1990. Každý rok je něčím jiný. Uplynulý však přinesl řadu zajímavých akcí, které byly nad běžný rámec devatenáctileté činnosti této zájmové organizace o počtu patnácti členů.

Mezi základní aktivity KHL opět patřily odborné přednášky a besedy pořádané v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka. První z nich se uskutečnila v únoru, během které Ing. Pavel Vančata z Prahy představil téma „Českoslovenští letci v letech 1940 – 1945 ve Velké Británii“. Hovořil o svých zážitcích při setkáních s čs. válečnými aviatiky, na základě kterých pak napsal několik velice zajímavých knih. O měsíc později proběhla přednáška historika Muzea Jindřichohradecka PaedDr. Františka Fürbacha „Osudný rok 1939 v Jindřichově Hradci“ věnovaná událostem v našem městě od podpisu mnichovského diktátu po okupaci republiky hitlerovci. Akce se uskutečnila u příležitosti 15. března 1939, 70. výročí historického mezníku v dějinách naší vlasti, a přilákala řadu posluchačů nejrůznějších věkových kategorií. V dubnu přijal pozvání KHL bývalý vojenský stíhací pilot a známý karikaturista Plk. Ing. Miloslav Martenek z Brodku u Č. Budějovic. Beseda „Pilot a mistr kresleného humoru Miloslav Martenek“ patřila mezi nejúspěšnější akce klubu v uplynulém roce. Posluchači se dozvěděli nejen řadu zajímavostí o vojenském letectvu v bývalém ČSSR a činnosti našich pilotních instruktorů v Libyi, ale například také o nesnadné práci kresliče humoristy v době socialismu. Velice milé bylo na besedě setkání dvou bývalých „spolubojovníků“ z Libye, Plk. Miloslava Martenka a vrchního technika Pplk. Ladislava Vejvody z Třeboně. Poslední přednášky prvého pololetí se koncem května ujal předseda KHL Mgr. Vladislav Burian, který si připravil téma „Letci z Jindřichohradecka na bojištích II. světové války“. Během dvou hodin posluchačům přiblížil příběhy čs. aviatiků, kteří se aktivně zúčastnili zahraničního odboje a jejichž osudy byly po únoru 1948 na více než čtyřicet let opomíjeny. Další přednáška se díky řadě letních a podzimních akcí klubu uskutečnila až počátkem listopadu. Postarali se o ní třeboňští kolegové z KHL Vladimír Kos za technického přispění Jana Fanty. Téma „Letecká archeologie v praxi“ představilo jejich velice zajímavé dosažené poznatky archivní a terénní práce např. o sestřelu německého stíhacího letounu Messerschmitt Me-109 v dubnu 1945 nedaleko Kolného, o strojích z bitvy nad Jindřichohradeckem z 24. srpna 1944, doplňkově také o hledání a výzkumech pozemní bojové válečné techniky. Cyklus přednášek uzavřelo téma „To nejlepší z činnosti KHL v roce 2009“, kdy Mgr. V. Burian posluchačům přiblížil např. průběh XVI. setkání čs. válečných letců v J. Hradci, týdenní pobyt v Anglii mezi čs. veterány z 2. světové války, odhalení pamětní desky letci 311. čs. bombardovací perutě RAF Pplk. Václavu Žateckému v Novosedlech nad Nežárkou a řadu dalších. V závěru akce pak z úst člena KHL Aleše Hazuky, autora dokumentu pro Objektiv České televize, zazněly informace k předpremiéře osmiminutového příspěvku o česko – belgické sportovní pilotce Julince Liškové žijící v Bruselu.

Přednášky pro veřejnost, se zaměřením především pro základní a střední školy, pořádali členové KHL Mgr. V. Burian a V. Kos mimo J. Hradce také v Třeboni, Hluboké či Č. Budějovicích. Jednalo se především o témata týkající se čs. válečných letců za 2. světové války, o letecké archeologii a bojových aktivitách na území jihu Čech.

K netradičním počinům klubu patřilo zahájení nové sezony v Leteckém muzeu v Deštné, kterého se v sobotu 4. dubna zúčastnila celá řada vojenských a sportovních letců, fandů aviatiky, modelářů a příznivců vzdušeného opojení. Po dubnových víkendech byl slavnostně zahájen 1. května plný provoz. Mezi čestnými hosty byl hejtman jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, vedoucí kanceláře hejtmana Ing. Stanislav Mrvka, uvolený radní JČ kraje Ing. František Štangl, náčelník Police ČR oddělení v J. Hradci Plk. JUDr. Jaroslav Bárta a starosta Novosedel nad Nežárkou Filip Mencl. Byla tak započata první plně provozní sezona muzea, které během roku 2009 navštívilo úctyhodných bezmála 8.500 lidí! Mezi nové exponáty patří např. část trupu dvojmístného vojenského MiGu 15 bis ze sbírek Petra Pokorného z České Olešné, dioráma se záchranným člunem a pilotem z období závěru 2. světové války, desítky plastikový modelů, uniformy generála letectva, pilotů ČSA Ing. Hany a Stanislava Babčanových a mnohé další.

Zcela výjimečné události KHL pro uplynulý rok se odehrály v závěru června. Nejprve byla 27. 6. slavnostně odhalena pamětní deska historií zapomenutému čs. válečnému letci 311. bombardovací perutě RAF Pplk. Václavu Žateckému na budově obecního úřadu v rodných Novosedlech nad Nežárkou. Tato velice úspěšná akce byla součástí „Setkání rodáků.“ Po odhalení desky, jejíž realizaci mimo obce a klubu podpořil také Jihočeský kraj, byla hostům představena fotografická výstavka KHL o činnosti našich válečných letců v řadách RAF. V neděli 28. 6. se pak uskutečnilo požehnání Pietní místnosti s prstěmi z hrobů čs. válečných letců z evropských bojišť umístěných v Leteckém muzeu v Deštné, kterého se osobně ujal českobudějovický biskup Jiří Paďour. Jedná se o prstě, které ze svých dosavadních třinácti zahraničních expedic přivezli členové KHL.

Prestižní akcí, kterou od srpna 1994 pravidelně pořádá KHL, bylo XVI. setkání čs. válečných letců v Jindřichově Hradci. Tato společenská událost s letitou tradicí byla slavnostně zahájena v 10 hodin prohlídkou Leteckého muzea v Deštné, pokračovala od 13 hodin Pietním aktem u Památníku letců na jindřichohradeckém nábřeží Ladislava Stehny a od 14 hodin prohlídkou vojenského cvičiště u J. Hradce. Setkání uspořádal klub 29. srpna a to ve spolupráci s městem J. Hradec, městem Deštná a 44. lehkým motorizovaným praporem v J. Hradci, za podpory místního Aeroklubu. Během akce obdržel z rukou válečných veteránů Gen. Miroslava Štandery, Plk. Emila Bočka a Plk. Aloise Dubce čestnou plaketu Sdružení čs. zahraničních letců 1939 – 1945 člen KHL Zdeněk Krupička, jeden z hlavních strůjců rozšíření aviatické expozice v Deštné, a Ladislav Zima z Kroměříže, syn čs. válečného stíhacího pilota a rodáka z J. Hradce Plk. Rudolfa Zimy. V pořadí osmnácté „Setkání“ je plánováno na poslední sobotu v srpnu roku 2010.

K pravidelným akcím v J. Hradci, kterých se členové KHL každoročně účastní, je oslava Dne vítězství 8. května a Dne vzniku samostatného Československa 28. října. V uvedená data, stejně tak během Setkání čs. válečných letců, se konaly pietní akty u Památníku letců na Nábřeží Ladislava Stehny, který se stal od svého odhalení 28. října 2000 nedílnou součástí našeho města nad Vajgarem.

Mezi zahraniční projekty KHL patřily dvě podzimní cesty na západ Evropy. První byla týdenní do Velké Británie (24. – 30. 10.), kdy se V. Burian zúčastnil 25. října 2009 pietního aktu pořádaného českou a slovenskou ambasádou v čs. sektoru vojenského hřbitova v Brookwoodu. Cesta byla zaměřena na setkání s našimi válečnými letci RAF a jejich rodinami žijícími ve Velké Británii. Velký dík za možnost realizovat tento pobyt náleží paní Haně Ludikarové, manželce generála Marcela Ludikara, a Věře Doležalové, manželce plukovníka Jiřího Doležala, vdovám po válečných navigátorech 311. čs. bombardovací perutě RAF. Druhou pak byla výprava čtyřčlenného týmu KHL do belgického Bruselu za účelem natočení příspěvku pro Objektiv České televize s osmaosmdesátiletou Julinkou Liškovou, čs. – belgickou sportovní pilotkou a snoubenkou špičkového českého předválečného leteckého akrobata a vynikajícího válečného stíhacího pilota Václava Jíchy, DFC. Na dokumentu KHL z autorské dílny Aleše Hazuky dále spolupracovali Radek Novák, Vladimír Vondrka a Michael Šafránek. Projekt se uskutečnil v termínu 13. až 15. listopadu. Dokument „Setkání v nebi“ byl v České televizi odvysílán v neděli 27. prosince 2009. V té době však nikdo netušil, že paní J. Lišková již za necelý měsíc odletí 23. ledna 2010 do aviatického nebe za svým milovaným Václavem „Vendou“ Jíchou. Čest její památce!

Součástí práce klubu je také badatelská, archivní a terénní činnost a sbírkotvorná práce. Klub tak získal darem či zápůjčkou řadu cenných exponátů do svého Leteckého muzea v Deštné, zároveň desítky dobových fotografií a historických dokumentů. Sbírkový fond rozšířily artefakty z válečných a poválečných letadel, bojové techniky či exponáty související obecně s vojenstvím. Členové klubu vytvořili případně spolupracovali na desítkách článků, ale také na televizních a rozhlasových reportážích. Během závěru roku 2009 se také chýlila ke konci práce na I. dílu faktografické knihy KHL o poznatcích ze svých zahraničních expedic po stopách čs. válečných letců, příznačně nazvaná „Z Jindřichova Hradce ZA HROBY SE LVY po kontinentální Evropě“.

Celoroční činnost klubu probíhá za podpory řady výše uvedených institucí, sponzorů a anonymních jedinců. Chcete-li se dozvědět více, navštivte naše stránky: www.khl-jhradec.cz. (Vladislav Burian)

Klub historie letectví v roce 2008

Již více než osmnáct let působí v J. Hradci zájmové sdružení Klub historie letectví (dále KHL), který obdobně létům předcházejícím připravil řadu akcí pro veřejnost a zároveň představil výsledky své práce v mnoha médiích. KHL celoročně úzce spolupracuje s Muzeem Jindřichohradecka, městem J. Hradec, příležitostně se zdejším vojenským útvarem a aeroklubem, v roce 2008 pak zahájil společné aktivity s městem Deštná.

První akcí Klubu byla 25. ledna přednáška dlouholetého náčelníka místního Aeroklubu Karla Garhofera „70 let létání na Jindřichohradecku“, jejíž součástí byl slavnostní křest knihy „Křídla a padáky nad Vajgarem“. Autor publikace K. Garhofer z Nové Bystřice více než stu posluchačů přiblížil nejen pestrobarevnou historii sportovního létání v našem regionu, ale také náročnost vlastního zpracovaného tématu. Jelikož plánovaná únorová přednáška byla ze zdravotních důvodů zrušena, věnovali se v tomto měsíci členové KHL detailní dokumentaci vlastního sbírkového fondu. Jako pokaždé sklidila velký úspěch přednáška plk. Ing. Františka Hlavničky z Bechyně, tentokrát nazvaná „Akrobatická vystoupení na armádních leteckých dnech“, která se uskutečnila 14. března 2008. Jednalo se v pořadí již o třetí vystoupení tohoto novodobého „Krále vzduchu“ na MiG-21 před návštěvníky klubových akcí, kteří se tentokrát dozvěděli řadu zajímavostí z létání na domácí i zahraniční vojenské akrobatické scéně. S přednáškou „Z historie a současnosti 22. základny letectva AČR v Náměšti nad Oslavou“ se 25. dubna v J. Hradci představil pplk. Ing. Josef Pošpíšil. Jako zástupce velitele přednesl velice zajímavé a doprovodnými materiály detailně zmapované téma, kdy posluchači získali nejen přehled o minulosti této základny, ale také o její současné renovaci, zdejším výcviku vojenských pilotů i vizi budoucnosti.

Na přelomu dubna a května se členové KHL vydali na dvoudenní program na Moravě. Nejprve se zúčastnili slavnostního otevření muzea a odhalení pamětní desky bývalému čs. válečnému letci plk. Stanislavu Mikulovi, pravidelnému účastníkovi „Setkání v J. Hradci“, na jeho rodném domě v Boršicích u Buchlova. Následující den jsme přijali pozvání pplk. Pospíšila k návštěvě Dne otevřených dveří na 22. základně letectva AČR v Náměšti. Jako každoročně se členové klubu zúčastnili 8. května městských oslav Dne vítězství, jejichž součástí je od roku 2001 pietní akt u Památníku letců na nábřeží Ladislava Stehny. Protože vedení Jihočeského kraje přislíbilo podporu dlouhodobé myšlenky členů KHL na vytvoření vlastního leteckého muzea, byly měsíce červen a červenec podřízeny přípravným pracím nezbytným ke vzniku zmíněné aviatické expozice. Hlavním partnerem celého projektu se stalo město Deštná, které na 30 let uvolnilo prostory bývalého kina pro realizaci této na jihu Čech ojedinělé expozice a zároveň financovalo hlavní stavební práce v objektu. Když Klub převzal v závěru července zrenovované prostory, měl pouhý měsíc na jejich přetvoření na muzeum. Pod rukama členů KHL tak vznikl protiletecký kryt obdobný válečným, do hlavního sálu byl zavěšen sportovní větroň Šojah, k hlavním exponátům pak přibyly součásti z vojenských stíhacích strojů MiG-15, Suchoj Su-7 a z mnoha dalších artefaktů letecké a vojenské techniky. Bezesporu největším skvostem dosavadní expozice je originál motoru z německého stíhacího letounu Messerschmitt Me-109 G, který byl sestřelen v dubnu 1945 na Českobudějovicku, a kolegy ze Slavičína zapůjčený a dlouhá léta jimi rekonstruovaný trup stroje stejného typu.

Slavnostní otevření Leteckého muzea v Deštné bylo součástí jubilejního „XV. setkání čs. válečných letců v J. Hradci“, které se konalo v sobotu 30. srpna 2008 u příležitosti 64. výročí letecké bitvy nad Jindřichohradeckem z 24. srpna 1944. Akce se zúčastnilo více než dvě stě hostů z celé České republiky, v čele se zástupci Jihočeského kraje a především řadou čs. válečný letců, jejich manželek a aviatických příznivců. Mezi veterány byl tehdy 89-letý generál Miroslav Štandera z Plzně, účastník bitvy o Francii, bojů nad Velkou Británií i okupovanou Evropou, dále plukovníci Emil Boček, Jaroslav Hofrichter, Alois Dubec, podplukovníci Vladimír Paleček, Karel Zelený a Jiří Benda, manželky válečných letců Ing. Vlasta Šišková, místopředsedkyně Sdružení čs. zahraničních letců 1939 – 1945, dále paní Hana Fajtlová, Věra Doležalová, Alžběta Hofrichterová, Jiřina Úlehlová, Anna Husmannová a řada dalších. Až z Velké Británie přijela paní Hana Ludikarová se synem Petrem, manželka letce 311. čs. bombardovací perutě RAF (britské královské letectvo) generála Marcela Ludikara. Dopolední program pokračoval u Památníku letců v J. Hradci. Hosty přivítal starosta města Ing. Karel Matoušek, který zdůraznil společenský význam akce. Pietní akt byl zakončen skupinovým průletem strojů místního aeroklubu. Odpolední část již tradičně pokračovala v prostorách vojenského útvaru, tentokrát pod velením nastupujícího velitele 44. lehkého motorizovaného praporu pplk. Ing. Romana Náhončíka. Akce byla ukončena společnou fotografií a příslibem dalšího společného setkání v J. Hradci v roce příštím.

Od září se členové KHL zaměřili na rozšíření letecké expozice v Deštné. Již na počátek října však do J. Hradce pozvali Ing. Karla Miku z Dobré Vody u Č. Budějovic, který představil velice zajímavé téma „Střípky a střepy z letecké bitvy nad Slavičínem – 29. srpen 1944“. Posluchači se dozvěděli řadu zajímavostí o střetnutí mezi letci americké USAAF a německé Luftwaffe, které se odehrálo jen několik málo dnů po bitvě nad naším regionem. V rámci oslav státního svátku Dne vzniku samostatného Československa 28. října se klub zúčastnil oslav pořádaných městem J. Hradec, které byly již tradičně zahájeny u Památníku letců. Zcela zaplněný konferenční sál Muzea Jindřichohradecka pak 7. listopadu přivítal generála Miroslava Štanderu z Plzně, který o měsíc dříve oslavil překrásné devadesátiny! Tento bývalý válečný stíhací pilot je skromným řečníkem s velkým srdcem. Zaslouženě byl odměněn nejen řadou dárků, ale především dlouho neutuchajícím potleskem, který ukončil téměř dvouhodinovou besedu nazvanou „Generál válečného nebe Miroslav Štandera“. Poslední z akcí KHL pro veřejnost v uplynulém roce byla přednáška dvou kamarádů vzduchoplavců Kamila Červeného z Kardašovy Řečice a Tomáše Stejskala z Brna. Oba zkušení piloti horkovzdušných korábů vyprávěli 12. prosince na téma „Balóny nad Vajgarem“ o svých bohatých zážitcích z létání nejen v České republice, ale také v řadě míst světa, jako je Mallorca, Litva, USA či Austrálie.

Členové klubu představili svoji činnost také řadě škol, zájmovým sdružením či institucím, a to především prostřednictvím přednášek Vladislava Buriana a Vladimíra Kosa. O historii letectví a vojenství se mimo J. Hradec hovořilo například v Břilicích, Třeboni, Č. Budějovicích či v Praze.

Samostatnou kapitolou práce KHL je sbírkotvorná a terénní činnost. V roce 2008 Klub realizoval tři zjišťovací výzkumy v místech předpokládaných dopadů válečných letounů. První proběhl na jaře v místě dopadu Focke Wulfu Fw-190 A-8 sestřeleného v bitvě nad Jindřichohradeckem 24. 8. 1944 nedaleko Lomů. Jednalo se o revizní výzkum, protože zde již bylo kopáno zhruba před deseti lety. I s pomocí kvalitní techniky byly dohledány již jen drobné dobové artefakty. Další výzkum se uskutečnil v říjnu u Jižné. Cílem bylo najít dopadové místo Messerschmittu Me-109 G-6 sestřeleného 24. 8. 1944. Byl přesně určen kráter, avšak zároveň potvrzeno, že většina artefaktů z letounu byla odvezena před více než šedesáti lety. Poslední výzkum se uskutečnil v listopadu. Byl proveden v místě tragického konce Messerschmittu Me-109 K, který byl sestřelen v dubnu 1945 nedaleko Č. Budějovic. Po válce byl vyzvednut motor a reduktor, v rámci úklidu lesa pak byla odvezena převážná většina artefaktů z této stíhačky. Přesto bylo dohledáno množství dobových fragmentů z tohoto stroje, které budou využity k výstavním účelům.

V roce 2008 Klub do svých sbírek získal řadu zajímavých exponátů, jejichž převážnou část představil v expozici leteckého muzea v Deštné. Jedná se o nejrůznější artefakty z vojenských a sportovních letounů, součásti výstroje, odznaky a vyznamenání, uniformy, ale také o písemné materiály a fotografie. Nejpočetnější kolekci exponátů zapůjčil či daroval Petr Pokorný, Věra Doležalová, Václav Štok, Jaroslav Novák, Karel Garhofer, Petr Huisl a Václav Hoda. K nejzajímavějším patří originál amerického poválečného záchranného člunu „dinghy“ s americkým poválečným meteorologickým balónem a německou zimní pilotní kuklu z II. světové války získané od Karla Laňky. Další dar zprostředkoval válečný letec plk. let. Arnošt Polák z Anglie, který nám zaslal knoflíky a distinkce od pplk. let. Jiřího Mullera z Anglie, rovněž válečného letce 311. perutě. Bezesporu největší cestu urazil slavnostní poválečný smoking RAF se zimním pláštěm z 50. let 20. století a památeční fotografické album příslušníka „třistajedenáctky“ generála Marcela Ludikara, které z Anglie osobně přivezla jeho manželka Hana, která se zúčastnila „XV. setkání v J. Hradci“.

Klub celoročně spolupracoval s řadou médií. Svoji činnost prezentoval na stránkách regionálních i celorepublikových periodik, avšak také na obrazovkách veřejnoprávní i soukromých televizích. Pro Český rozhlas Č. Budějovice připravil patnáctidílný seriál „Od Ikara po Remka“, s partnerským médiem (ČRo – Rádio Leonardo, Praha) představil kolekci fotografií ze srpna 1968 z pozůstalosti čs. válečného stíhacího pilota plk. Františka Mareše.

V rámci prezentace své práce klub také před více než půl rokem zřídil webové stránky (www.khl-jhradec.cz). Právě na nich se dozvíte více informací o uplynulé činnosti KHL i jeho plánech na rok 2009.


Klub historie letectví v roce 2007

Uplynulý rok patřil k dalším obdobím v dlouholeté spolupráci mezi Klubem historie letectví (dále KHL) v J. Hradci a Městem J. Hradec, Muzeem Jindřichohradecka a 153. záchranným praporem v J. Hradci. Obdobně létům předcházejícím se KHL zaměřil především na akce pro veřejnost a to na přednášky, besedy a výstavy.

Na podzim uplynulého roku Muzeum Jindřichohradecka zakoupilo početný soubor předmětů z osobní pozůstalosti plk. let. Vladimíra Cupáka, válečného letce 311. a 68. perutě RAF, který zemřel 29. září 1993 v J. Hradci. Tato akvizice se stala jedním z hlavních podnětů uspořádání výstavy nazvané „Stíhači ohnivých nocí aneb českoslovenští váleční letci čs. B letky 68. britské noční stíhací perutě v letech 1942 – 1945“, která měla slavnostní vernisáž v podvečer 19. ledna. Autoři výstavy z klubových a muzejních sbírek představili s pomocí fotografií a trojrozměrných matriálů historii čs. nočního stíhacího létání, včetně osobností osmašedesáté perutě, které měly úzký vztah k Jindřichohradecku. K nim patří např. gen. Miroslav Štandera, plk. Vladimír Cupák, plk. Josef Kloboučník, plk. Jaroslav Taudy, plk. Karel Šeda, plk. Miroslav Jiroudek, plk. Josef Vopálecký, plk. Jan Klán, plk. Josef Adam a další. K nejzajímavějším exponátům patřily dobové letecké uniformy, vyznamenání, kolekce plastikových modelů a řada předmětů osobní povahy. Na únor si klub přichystal přednášku pro spolek Přátelé starého J. Hradce, během které Mgr. Vladislav Burian seznámil posluchače s poznatky z „Expedice Tain 2005“. Během jedné hodiny tak přítomní procestovali téměř 7.000 km a poznali Orknejské ostrovy, Skotsko a většinu území Anglie, kde se devítičlenný tým expedice věnoval dokumentaci osudů a hrobů čs. válečných letců z období II. světové války. V závěru března si plk. Ing. Ladislav Vejvoda z Třeboně připravil přednášku „Ohlédnutí za historií našeho vojenského letectva“. Jako bývalý dlouholetý hlavní inženýr stíhacího letectva zavzpomínal na své osobní bohaté poznatky z období působení u Československé armády. S přibližně ročním odstupem se v dubnu posluchačům představil Ing. Zdeněk Novák z Malého Jeníkova, který je spoluautorem řady knih s námořní tématikou. Tentokrát si přichystal téma „Japonské námořnictvo od Sušimi po Pearl Harbor“, mapující vývoj císařského loďstva od regionální mocnosti po světovou velmoc. Ve státní svátek Dne osvobození se klub spolu s řadou dalších organizací a institucí zúčastnil 8. května dopoledních oslav věnovaných 62. výročí porážky Hitlerovců a ukončení 2. světové války v Evropě. Jak se již stalo dlouholetou tradicí, jedním z pietních míst, kde bylo vzpomenuto obětí tohoto konfliktu, byl Památník letců na nábřeží Ladislava Stehny.

Přibližně o měsíc později, v úterý 5. června, se vydal sedmičlenný tým klubu na svojí v pořadí třináctou zahraniční expedici po stopách čs. válečných letců ve Velké Británii. Zahraniční projekt byl pojmenován podle slavné základny RAF při východní pobřeží britských ostrovů „Expedice Coltishall“, kde byla celkem tři krát dislokována 68. britská noční stíhací peruť, včetně čs. B letky. Během třinácti dnů a více než 5.850 ujetých km tým zdokumentoval celkem třicet jedna hrobů čs. válečných aviatiků. Tím KHL dokončil mapování této tématiky na celém území Velké Británie. V průběhu cesty pořídl redaktor České televize a člen klubu Aleš Hazuka materiály pro tři příspěvky v Objektivu ČTV, které byly odvysílány během srpna 2007. Příběh „Kuttův Hurricane“ se zařadil k nejzajímavějším příspěvkům Objektivu v uplynulém roce. Záběry pro tento díl kolega pořídil převážně během letecké show v Cosfordu, kde natáčecí práva získal pouze štáb BBC a A. Hazuka pro ČTV a KHL.

V sobotu 25. srpna se v J. Hradci uskutečnilo v pořadí již čtrnácté „Setkání čs. válečných letců“, kterého se zúčastnilo více než sedmdesát hostů z celé České republiky. Této akci předcházelo dvoudenní natáčení soukromého amerického štábu BBT film, který na území našeho regionu ve spolupráci s muzeem a klubem pořizoval materiály pro budoucí dokument týkající se bitvy nad Jindřichohradeckem z 24. srpna 1944. Dle dohody proběhne jeho slavnostní uvedení pro veřejnost souběžně v USA a v J. Hradci a to v den 65. výročí zmíněné historické události roku 2009. Samotné „XIV. setkání“ bylo zahájeno v kapli sv. Máří Magdaleny, kde vzácné hosty, v čele s veterány vzdušných bojů a jejich manželky přivítal starosta města Ing. Karel Matoušek. Pozvání do J. Hradce přijal např. gen. Miroslav Štandera, plk. Emil Boček, plk. Jiří Benda, plk. Alois Dubec, ale také dlouholetý příznivec KHL, čs. pilot – kosmonaut plk. Ing. Oldřich Pelčák a další osobnosti našeho letectva. Během přijetí v kapli došlo k slavnostnímu podpisu hostů do kroniky města, poté se účastníci přesunuli do Muzea Jindřichohradecka. Zde je přivítal ředitel PhDr. Jaroslav Pikal, následně si prohlédli výstavu „Z hlubin minulosti“ představující archeologický výzkum na Masarykově náměstí v roce 2006. Dopolední program byl zakončen u Památníku letců na nábřeží Ladislava Stehny, kde proběhl pietní akt za zesnulé čs. válečné letce, včetně slavnostního skupinového průletu tří strojů z místního Aeroklubu. Odpoledne již tradičně probíhalo v režii místního 153. záchranného praporu pod velením pplk. Ing. Stanislava Mrvky, který hostům nabídl prostory vojenského cvičiště. Akce byla zakončena kolem sedmnácté hodiny společnou fotografií a příslibem dalšího „Setkání“ v srpnu 2008.

Podzimní program přednášek zahájili členové KHL Vladimír Kos a Jan Fanta z Třeboně osobními vzpomínkami na návštěvu bojišť ve francouzské Normandii. Více než dvouhodinové povídání bylo doplněno promítáním dobových i současných fotografií z této oblasti. Poslední akcí klubu v roce byla přednáška Mgr. Vladislav Buriana a Aleše Hazuky „Expedice Coltishall 2007“, která představila výsledky červnového zahraničního projektu klubu, včetně promítnutí tří výše zmíněných příspěvků z Objektivu ČTV. Během roku členové KHL V. Kos, J. Fanta a Mgr. V. Burian uspořádali několik tématických přednášek pro žáky základních a středních škol, ale také pro veřejnost, a to v Třeboni a J. Hradci. Na podzim se členové klubu zúčastnili pietního aktu u pamětní desky v rodišti gen. Josefa Kholla v Plavsku, odhalení pamětní desky válečnému letci RAF gen. Karlu A. Pospíchalovi v Dačicích, dále oslav státního svátku 28. října a listopadového Dne veteránů.

Samostatnou kapitolou klubové práce je terénní a sbírkotvorná činnost. Díky řadě darů, nálezů a nákupů KHL získal např. kolekci jedné válečné a pěti poválečných leteckých uniforem RAF (Královské letectvo). Velice zajímavé jsou vysoce kvalitní kopie několika vzácných válečných vyznamenání, britská vlajka RAF, drobné fragmenty ze sestřelených amerických a německých letounů z bitvy nad Jindřichohradeckem a další. Díky zájmu rodin po čs. válečných letcích či přímo od aviatiků osobně klub obdržel dobové fotografie z archivu např. plk. Františka Vocetky, plk. Josefa Kloboučníka a pplk. Arnošta Poláka. Až z Chotěboři přivezl jako osobní dar KHL Stanislav Michek dvě součástky z válečných letadel. Jednalo se o německé rozlišovací zařízení „přítel – nepřítel“ a tlakovou nádobku na nafukování záchranného člunu „dinghy“. V závěru roku pak klub získal zajímavou kolekci exponátů z 22. taktické letecké základny v Náměšti nad Oslavou. Právě ty se s řadou dalších dobových artefaktů stanou součástí připravovaného aviatického muzea KHL v Deštné u Červené Lhoty, jehož otevření je plánováno na sobotu 30. srpna 2008. (Informace o slavnostním otevření Leteckého muzea v Deštné najdete na těchto webových stránkách KHL).


Klub historie letectví v roce 2006

Rok 2006 představil další období úspěšné práce KHL, kdy se jednalo především o přednášky a besedy v konferenčním sále muzea, zároveň o výstavní a dokumentační aktivity.

Úvodní akcí byla lednová přednáška na téma „Rok 1944 aneb konec japonského palubního letectva od operací v Rabaulu na sklonku roku 1943 po Leyte 1944“. Přednášející Ing. Zdeněk Novák tak navázal na svá vystoupení z předcházejících let, která si již získala pozornost mnoha posluchačů z našeho regionu. V únoru se historik muzea PaedDr. František Fürbach rozdělil o své poznatky dlouholeté badatelské i terénní práce na téma „Pětasemdesátníci v Itálii aneb po stopách jindřichohradeckého 75. pluku na bojišti v severní Itálii v období I. světové války“. Obdobně loňskému roku získala velkou pozornost posluchačů přednáška dlouholetého špičkového vojenského stíhacího pilota 5. a 9. pluku v Plzni a Bechyni Plk. Ing. v. z. Františka Hlavničky „Konec MiGů v Čechách (II)“, která byla doplněna promítáním řady zajímavých historických dokumentů. Koncem dubna přednesl Mgr. Vladislav Burian „To nejlepší z činnosti Klubu historie letectví v J. Hradci v roce 2005“. Posluchači si tak připomněli nejvýznamnější poznatky z loňské Expedice Tain, jindřichohradeckého XII. setkání čs. válečných letců a terénních nálezů KHL z lokalit bitvy nad Jindřichohradeckem z 24. srpna 1944.

Jako každoročně se muzeum a KHL 8. května zúčastnily oslav Dne osvobození a ukončení II. světové války. Součástí dopoledního programu byl pietní akt u Památníku letců na Nábřeží L. Stehny, kterému byla přítomna řada čelních představitelů města, členů Svazu bojovníků za svobodu, Skautů, KHL i veřejnosti. V květnu představil velitel místního 153. záchranného praporu (dále 153. zpr.) Pplk. Ing. Stanislava Mrvka téma „Posádkové město Jindřichův Hradec aneb fakta, souvislosti a dokumenty o vojenské historii J. Hradce a okolí“, které doplnil množstvím prezentací archivních dokumentů, historických i současných fotografií a v samotném závěru i videonahrávkou přibližující významnou pomoc vojáků zdejšího útvaru v řadě živelných katastrof. (Zde si nelze víc než povzdechnout nad nepochopitelným rozhodnutím p. ministryně Vlasty Parkanové ohledně v roce 2008 zrušení tohoto úspěšného a lidem prospěšného záchranného útvaru.)

Měsíc červen byl tradičně věnován přípravě a realizaci v pořadí již dvanáctému klubovému zahraničnímu projektu zaměřeném na dokumentaci osudů a hrobů čs. válečných letců z období II. světové války na území Velké Británie. Díky dlouholeté podpoře města J. Hradec a řady sponzorů devítičlenný tým KHL během 12 dnů úspěšně absolvoval trasu 5.850 km po jihozápadním Skotsku, severní a střední Anglii, včetně dvou setkání s kolegy z letecko historických klubů v Dumfries a Millomu. Během „Expedice Roden 2006“, pojmenované podle oblasti tragické smrti jindřichohradeckého stíhacího pilota a příslušníka 68. noční britské noční perutě Josefa Kloboučníka, se podařilo zmapovat přibližně třicet lokalit úzce se dotýkajících našich válečných letců, včetně jejich hrobů a bývalých základen RAF (britské královské letectvo). Letní měsíce červenec a srpen byly věnovány pokračování mapování pamětníků letecké bitvy nad Jindřichohradeckem z 24. srpna 1944. Právě v den tohoto výročí uctili členové klubu položením kytic u pamětních desek na hřbitově sv. Ondřeje u Strmilova a kostela v Číměři památku amerických letců ze zmíněného vzdušného střetnutí mezi USAAF a německou Luftwaffe.

Jako každoročně bylo vrcholem loňské činnosti KHL pořádání „XIII. setkání čs. válečných letců v J. Hradci“, které se uskutečnilo v sobotu 26. srpna 2006. Hosté z celé České republiky se nejprve zúčastnili pietního aktu v kostele sv. Jana Křtitele. Za Svaz čs. zahraničních letců promluvil stíhací pilot 310. perutě RAF Plk. Emil Boček. Klub poté za svojí dlouholetou dokumentační práci válečných letců obdržel pamětní plaketu věnovanou Ministerstvem národní obrany zastoupeným p. Filipkem. Samostatnou část programu vytvořila poslechová hudba, díky které zazněla hudba klasická i evergreeny z období II. světové války. Následně se v konferenčním sále muzea uskutečnila slavnostní vernisáž výstavky „Expedice Roden 2006“, kterou pro hosty Setkání připravili členové KHL a muzea. Expozice byla založena na fotografické dokumentaci zmíněného zahraničního projektu, včetně představení dobových trojrozměrných předmětů přivezených z oblasti Anglie. Mezi nejzajímavější exponáty patřila policejní uniforma britského „bobíka“ a člena hradní královské gardy, originál mapy s rozmístěním spojeneckých letišť RAF na území Skotska v období II. světové války a torzo dřevěné vrtule ze stíhacího Spitfire Mk. I. Před polednem se hosté akce přesunuli na Nábřeží Ladislava Stehny, kdy byly položeny květiny u Památníku letců. Minutou ticha, proslovem stíhacího pilota RAF gen. Miroslava Štandery a symbolickým průletem letounů místního Aeroklubu byla ukončena dopolední část programu. Všichni přítomní poté přijali pozvání velitele 153. zpr. Pplk. Ing. Mrvky k návštěvě místního vojenského útvaru.

Zahajovací přednáškou druhého pololetí roku bylo téma „Pozvánka se setkání s historií aneb promítání amatérských dokumentů a filmů z období 1938 – 1945“. Výsledky své dlouholeté práce v září přednesli členové KHL Vladimír Kos a Jan Fanta z Třeboně, kterým se podařilo získat řadu unikátních a doposud většinou nepromítaných materiálů. O měsíc později přijal až z Uherského Brodu pozvání Ing. Otomar Šimák, který jako renomovaný oborník ve svém oboru prostřednictvím mluveného slova doplněného promítáním desítek českých letounů přiblížil „70 let letecké výroby v Kunovicích aneb od Avie B-534 po L-610“. Poslední přednáškou roku byla „Expedice Roden 2006 aneb poznatky z cest po Anglii a Skotsku“, o výsledcích které hovořil účastník tohoto zahraničního projektu Vladislav Burian. V závěru akce pak člen KHL a redaktor České televize Aleš Hazuka v hradecké premiéře promítnul svůj autorský dokument o této expedici.

V rámci dlouhodobé spolupráce muzea, KHL a škol na Jindřichohradecku byly v lednu 2006 studentům místního gymnázia a žákům II. ZŠ představeny dobové dokumenty na derniéře výstavy v konferenčním sále muzea na téma „J. Hradec – květen 1945“. Potěšitelným byl zájem Základní školy v Deštné přiblížit jejich žákům informace o II. čs. zahraničním odboji. Také proto zde v listopadu V. Burian přednesl informace o „Československých válečných letcích v letec 1939 – 1945“, kdy životní osudy Josefa Kloboučníka, Hugo Dostála a Bohuslava Mráze se úzce dotýkají této oblasti našeho regionu. Další aktivity KHL zahájil březnovou přednáškou V. Buriana „ Expedice Tain 2005 aneb poznatky z cest, tentokrát ve Skotsku a na Orknejích“, přibližující tehdejší dokumentační práci v rozsahu 14 dnů a ujetých 6.878 km. Akce se uskutečnila v Obecní knihovně a Jarošově nad Nežárkou. Pouze o týden později přednesl stejné téma v dačickém Městském muzeu a galerii a v dubnu v Městské knihovně v Kardašově Řečici. Závěrečná prezentace „Expedice Tain 2005“ v polovině května zazněla od V. Buriana v Břilicích u Třeboně během celovečerního přednáškového cyklu historických témat. Členové KHL Vladimír Kos a Jan Fanta pak v květnu a říjnu v třeboňském Roháči a kině Světozor představili své poznatky na téma „Pozvánka na setkání s historií“.

Členové KHL se spolu se zástupci vedení města J. Hradec, zaměstnanci muzea a vojáky 153. záchranného praporu měli tu čest zúčastnit posledního rozloučení se svými dlouholetými přáteli, legendárním „Generálem nebe“ Gen. Františkem Peřinou, jeho chotí Annou a slavným aviatikem ze Západní i Východní fronty Gen. Ing. Františkem Fajtlem. Nechyběli ani na poslední cestě příslušníků „třistajedenáctky“ plk. Stanislava Mikuly, mj. vojáka od Tobrúku, a plk. JUDr. Lubomíra Úlehly, který jako jeden z mála Čechů sloužil v Maroku u leteckých sil Svobodných Francouzů.

Jako každoročně byla významnou součástí práce KHL sbírková a dokumentační práce. Klubový fond se rozrostl o řadu cenných exponátů a to především vlastní činností, dary a nákupy. Například od Jaroslava Nováka KHL získal americkou leteckou antiflakovou přilbu ze sestřeleného B-24 Liberátoru v bitvě nad Jindřichohradeckem, jako každoročně pak bohatou kolekci artefaktů z Liberátoru „Flak Shak III“ věnoval Václav Štok. Vojenské letecké mapy a navigační pomůcky ze svého působení u vojska věnoval Plk. let. Jenyš z Prahy, velmi vzácnými jsou také letecké uniformy z pozůstalosti plk. let. Antonína Zajíce, zbrojíře 311. čs. bombardovací perutě, které klub získal od jeho dcery p. Rezkové z Prahy.

Informace o zájmové činnosti pro interní potřebu klubu dva krát ročně shromažďuje Občasník KHL J. Hradec. Aktuální zprávy jsou také často publikovány v regionálních i republikových médiích, rozhlase a televizi.

Napsal Vladislav Burian, tisk, přečteno 36773x


© 2008 KLUB HISTORIE LETECTVÍ | Všechna práva vyhrazena